Нумизматичната колекция на Регионален исторически музей – Кюстендил
Дата: 2010-02-08 09:45:13


Излезе от печат каталог, включващ част от нумизматичната колекция на Регионален исторически музей – Кюстендил под заглавиe “The Numismatic Collection of the Regional Historical Museum at Kyustendil (Ancient Ulpia Pautalia). Part I: Greek, Thracian, Macedonian, Roman Republican and Roman Provincial Coins” (Нумизматичната колекция на Регионален исторически музей – Кюстендил (антична Пауталия). Част I: гръцки, тракийски, македонски, римски републикански и римски провинциални монети). Изданието е втори том от серията “Coin Collections and Coin Hoards from Bulgaria /CCCHBulg/” (Монетни колекции и колективни монетни находки от България). Първият представя нумизматичните колекции на музеите в Ловеч и Разград. При публикуването им се взима предвид спецификата на тяхното формиране, реализиращо се на териториален принцип в зависимост от региона, в който музеите осъществяват своята дейност. Поради това те са представени в хронологичен ред. На първо място са единичните монети по реда на тяхното придобиване следвани от колективните находки с кратка информация за откриването и датирането им.
Аворите на настоящата публикация имат удоволствието да представят в том втори от серията CCCHBulg непубликувани досега и представляващи огромен интерес монетни находки открити на територията на Югозападна България, която през Римския период е влизала в административната област на Пауталия.


The Numismatic Collection of the Regional Historical Museum at Kyustendil (Ancient Ulpia Pautalia). Part I: Greek, Thracian, Macedonian, Roman Republican and Roman Provincial Coins.


Назад Горе

Към "Съдържание"Източник: Регионален исторически музей - Кюстендил
http://www.kyustendilmuseum.primasoft.bg/bg