ВАЖНО! Регионален исторически музей ...
Дата: 2010-04-02 11:14:20


Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов” – Кюстендил уведомява и напомня на притежателите на движими археологически обекти – монети и монетовидни предмети, както и движими археологически паметници на културата, че са длъжни в срок до 10 април 2010 г. да подадат заявление за тяхната идентификация и регистрация като движими културни ценности, съгласно Параграф 5 и 6 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за културното наследство (ДВ, бр. 19 от 13 март 2009 г., изм. ДВ, бр. 80 от 9 октомври 2009 г., изм. ДВ, бр. 92 от 20 ноември 2009 г., изм. ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г.).

Заявленията и останалите изискуеми документи се приемат в Регионален исторически музей – Кюстендил (бул. „България” № 55) до 17.00 ч. на 10 април 2010 г. (събота).

Към "Заявление"

Към "Декларация"

Към "Въпроси и отговори"Източник: Регионален исторически музей - Кюстендил
http://www.kyustendilmuseum.primasoft.bg/bg