Работен семинар по Проект „Музеен комуникатор”
Дата: 2011-06-21 11:21:47


Работен семинар по Проект „Музеен комуникатор”

На 14 юни 2011 г. Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов” – Кюстендил проведе работен семинар на тема „Професионалният профил на музейния комуникатор: стандарти и път на обучение” по Проект „Музеен комуникатор”, с референтен номер LLP-LDV-TOI-10-IT-489, финансиран по Програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Вични” (2007-2013). В него взеха участие представители на пет музея, бенефициенти по проекта: Национален политехнически музей – София, Исторически музей – Дупница, Регионален исторически музей – Благоевград, Археологически музей – Сандански, Исторически музей – Петрич и Регионален исторически музей – Кюстендил, както и представители на местните медии. Целта на работния смеинар бе да представи и обсъди функциите на музейния комуникатор и схемата на курса за неговото обучение, разработена от парньорите по проекта – Университет „Ла Сапиенца” и „Евроинованет” от Рим; Провинция Рагуза, Международен музей на керамиката във Фаенца (Италия); Университет „Лучан Блага” и Национален музей „Брукентал” от гр. Сибиу (Румъния); OAKE ЕВРОПА от Манчестър (Великобритания) и Регионален исторически музей – Кюстендил.

По време на дискусията се засегна темата за музейната педагогика като близка до сферата на музейната комуникация и се обърна внимание на факта, че в България вече се практикува длъжността Музеен педагог, въпреки че все още не е включена в Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България.
Докладът от работния семинар в Кюстендил ще бъде включен в общ сравнителен доклад от всички проведени работни семинари в страните партньорки, организирани съответно от партньорските организации, и ще бъде публикуван в сайта на проект „Музеен комуникатор” http://www.museumcommunicator.eu/.Източник: Регионален исторически музей - Кюстендил
http://www.kyustendilmuseum.primasoft.bg/bg