Обединена Европа и нейното ...
Дата: 2012-06-21 10:22:20


Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов” представи своя опит в изпълнението на международни проекти в областта на културното наследство и музейната дейност на Международна конференция на тема „Обединена Европа и нейното културно наследство – Европейският музей”, която се проведе на 18 юни 2012 г. в голямата зала на Националния археологически институт и музей при БАН, под патронажа и със съдействието на Н.Пр. Юдит Ланг, извънреден и пълномощен посланик на Унгария в София, със съдействието на Н.Пр. Лешек Хенсел, извънреден и пълномощен посланик на Република Полша в София, с подкрепата на д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община и г-жа Виолета Станичич, Ръководител на Информационното бюро на Европейския парламент в България.

В рамките на презентацията, озаглавена „Европейски програми за взаимно опознаване на музеите и културното наследство в европейското културното пространство”, музеят популяризира дейностите и резултатите на двата си проекта „Форма на мултимедийна система за европейски музей (F-MU.S.EU.M)” и «Музеен комуникатор (Mu.Com)”, финансирани по Програма „Учене през целия живот” (2007-2013 г.), подпрограма „Леонардо да Винчи, в които участва като партньор на италиански, румънски и английски университети, музеи и неправителствени организации.

Към "Програма"



Източник: Регионален исторически музей - Кюстендил
http://www.kyustendilmuseum.primasoft.bg/bg