Програма за трансгранично сътрудничество 2013 ...
Дата: 2012-09-05 13:34:41


Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов” спечели проект по Програма за трансгранично сътрудничество 2007-2013 Р. България – Р. Македония (IPA Cross-Border Programme, CCI Number 2007CB16IPO007). Проектът, под надслов “Културното наследство на предците ни - духовни устои за общото ни европейско бъдеще”, с референтен номер 2007CB16IPO007-2011-2-39; RD 02-29-171/23.07.2012, е за срок от 12 месеца и стартира на 24 юли 2012 г. Той ще бъде изпълняван съвместно с Община Крива Паланка (Р. Македония) в качеството й на трансграничен партньор.

Предвидените дейности се извършват от двете страни на границата и включват:

- провеждане на комплексни теренни проучвания на територията на трансгранияния район Кюстендил – Крива Паланка и изработване на база данни за материалното и нематериалното наследство в трансграничния регион;

- подготовка и провеждане на 2 двудневни Празника на традиционната култура в Кюстендил и Крива Паланка с ревю спектакли на традиционно облекло, детски празници „Игрите на баба и дядо” и изложби на традиционна кухня от трансграничния регион;

- провеждане на двудневен семинар „Културно наследство без граници” в Крива Паланка с участието на експерти от Р. България и Р. Македония, работещи в сферата на проучване на културното наследство в трансграничния регион Кюстендил – Крива Паланка;

- подготовка и отпечатване на рекламно-информационни материали;

- подготовка и откриване на две фотодокументални изложби на тема „Културно наследство без граници”.

Дейностите са насочени към осъществяване на следните специфични цели: 1. Развитие на регионалното трансгранично културно сътрудничество, чрез създаване на нови контакти между дейци и творци на културата и традиционното изкуство от трансграничния регион и провеждане на нови съвместни трансгранични културни събития и фестивали. 2. Повишаване капацитета на местните власти и институции от трансграничния регион за устойчиво и ефективно използване на културното наследство, чрез идентификация, документиране, регистриране и изграждадане на обща база данни. 3. Популяризиране на материалното и нематериалното културно наследство в област Кюстендил, Р. България и региона на Крива Паланка, Р. Македония, чрез създаване и представяне на съвместни културно-туристически продукти - брошури, пътеводител, изложби. 4. Надграждане на установеното трансгранично сътрудничество между общините Крива Паланка и Кюстендил чрез разширяване на областите на сътрудничество и изграждане на нови мрежи за изработване и изпълнение на съвместни проекти.
Като цяло, проектът е насочен към изграждане на устойчиво сътрудничество в трансграничния район на област Кюстендил, Р. България и Североизточен регион в Р. Македония, чрез създаване и развитие на устойчиви програми за културен и икономически обмен.

Основните резултати, които ще бъдат постигнати от изпълнението на дейностите, са:

- създаден общ образец на анкетна карта за материалното и нематериалното културно наследство;

- създадена база данни за културно-историческото наследство на целевия регион по проекта;

- подготвени и отпечатани рекламно-информационни продукти: 6 бр. брошури /3 български-английски, 3 македонски-английски/; 2 бр. пътеводители „По пътя на легендите” /1 бр. български-английски и 1 бр. македонски-английски/;

- подготвени и открити 2 фотодокументални изложби в Кюстендил и Крива Паланка /1 бр. български-английски и 1 бр. македонски-английски/.
Дейностите и резултатите по проекта са насочени към следните целеви групи: културни и фолклорни групи и екипи, индивидуални изпълнители, артисти, деца, занаятчии, членове на художествени групи и екипи, кулинари, гастрономи; учители и ученици от Кюстендил, Бобов дол, Невестино и Крива Паланка; гражданите на общините Кюстендил, Бoов дол, Невестино и Крива Паланка; туристите от региона; музейни специалисти и научни работници - археолози, историци, етнолози, изкуствоведи, архитекти, лингвисти и други.Източник: Регионален исторически музей - Кюстендил
http://www.kyustendilmuseum.primasoft.bg/bg