Нови цени на входните билети ...
Дата: 2013-01-07 15:51:35


Нови цени на входните билети за експозициите на Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов” – Кюстендил.

От началото на 2013 г. Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов” – Кюстендил въвежда нови цени на входните билети за своите експозиции. Те са одобрени с Решение №174 на Общински съвет – Кюстендил от 20.12.2012 г., с което се приема Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Кюстендил.

Входните такси за една музейна експозиция са:
• за индивидуални посещения:
- възрастни - 3.00 лв.
- учащи и пенсионери – 2.00 лв.
- входни билети за посетители с деца – 2.00 лв.
- беседа – 6.00 лв.
• за групови посещения /над 10 лица/:
- възрастни - 2.00 лв.
- учащи и пенсионери – 1.00 лв.

Входните такси за всички музейни експозиции (три и повече) са:
• за индивидуални посещения:
- възрастни - 7.00 лв.
- учащи и пенсионери – 3.00 лв.
• групови посещения /над 10 лица/:
- възрастни - 5.00 лв.
- учащи и пенсионери – 2.00 лв.
Безплатният ден за посещение е всеки четвъртък.Източник: Регионален исторически музей - Кюстендил
http://www.kyustendilmuseum.primasoft.bg/bg