Фестивал на традиционната култура в ...
Дата: 2013-06-11 10:56:04


Фестивал на традиционната култура в трансграничния регион България – Република Македония в Крива Паланка

На 8 и 9 юни 2013 г. в Крива Паланка се проведе втория фестивал на традиционната култура в трансграничния регион България – Република Македония. Той бе организиран от Община Крива Паланка, партньор на Регионален исторически музей “Акад. Йордан Иванов” – Кюстендил по проект „Културното наследство на предците ни – духовни устои за общото ни европейско бъдеще”, съфинансиран от Европейския съюз по Програма за трансгранично сътрудничество 2007-2013 България – Р Македония, CCI № 2007CB16IPO007.

Програмата на фестивала през първия ден включи традиционни детски игри и ревю на народни носии от двата погранични региона, както и концерт в изпълнение на вокална формация „Непресъхващи извори” с ръководител Анна Вучкова и класа по тамбура на Людмила Стоянова към Гимназия „Неофит Рилски”, Кюстендил, и културно-художествено сдружение „Фолклористи“ от Крива Паланка.

Вторият празничен ден се проведе на манастира „Св. Йоаким Осоговски” и представи кулинарна изложба на традиционни гозби от трансграничния регион с дегустация. Около 100 вида вкусни ястия, приготвени от сръчните ръце на домакините от клуба на пенсионера „Достойна старост“ в Крива Паланка и Танцова формация „Партньор-Кюстендил” бяха изложени пред множество от посетители в светата обител. Рецептите ще бъдат включени в рекламно-информационна брошура, посветена на двата фестивала на традиционната култура в трансграничния регион България – Република Македония, която е един от основните продукти, популяризиращи дейностите на проекта.

Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов” – Кюстендил благодари на всички свои участници във фестивала, които направиха празника незабравим. Това са:

ученици от Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, Кюстендил, демонстранти на разнообразните игри на дедите ни;

ученици от Гимназия „Неофит Рилски”, Кюстендил, участници в ревю-спектакъла на традиционно облекло от региона и в концертната програма;

ученици от Професионална гимназия по туризъм „Никола Йонков Вапцаров”, Кюстендил, участници в ревю-спектакъла на традиционно облекло от региона;

фолклорна група „Красота”, с. Долно село, с худ. ръководител Миродинка Василева и учениците от клуб „Приложно изкуство и етнография” при Пето основно училище „Христо Ботев”, Кюстендил, които пресъздадоха ритуално замесване на хляб;

танцова формация „Партньори – Кюстендил”, майстори на вкусните ястия.

Фестивалът на Традиционната култура се реализира в рамките на проект „Културното наследство на предците ни – духовни устои за общото ни европейско бъдеще”, съфинансиран от Европейския съюз по Програма за трансгранично сътрудничество 2007-2013 България – Р Македония, CCI № 2007CB16IPO007.

The Traditional Culture Festival is realized within the Project “Cultural Heritage of Our Ancestors – Spiritual Mainstay of Our Common European Future” co-funded by the European Union through the IPA Cross-Border Programme, CCI number 2007CB16IPO007Източник: Регионален исторически музей - Кюстендил
http://www.kyustendilmuseum.primasoft.bg/bg