Втора пресконференция по проект „ПРЕОТКРИВАНЕ: ...
Дата: 2014-04-22 15:17:42


Втора пресконференция по проект „ПРЕОТКРИВАНЕ: Журналистически гледни точки към културно-историческото наследство и природни забележителности в южния граничен район на България и Сърбия” в Кюстендил

На 22 април 2014 г., 11.00 ч. в Конферентната зала на Регионален исторически музей – Кюстендил се проведе пресконференция за представяне на резултатите от изпълнението на проект „ПРЕОТКРИВАНЕ: Журналистически гледни точки към културно-историческото наследство и природни забележителности в южния граничен район на България и Сърбия”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество 2007-2013 Р. България – Сърбия (IPA Cross-Border Programme, CCI Number 2007CB16IPO006), с референтен № 2007CB16IPO006-2011-2-108; RD 02-29-195/22.04.2013. В присъствието на журналисти от местните медии бяха представени постигнатите цели и резултати, някои от които са: Изработване на туристически маршрути на природните забележителности и културното и историческо наследство, разположено в южната гранична област на България и Сърбия; Развитие на журналистическата мрежа за подпомагане на бъдещи общи гранични инициативи и осъществяване на други съвместни проекти; Създаден уебсайт (www.bulgaria-serbia.eu) на български, сръбски и английски език с информация за основните природни, исторически и културни забележителности в граничния регион на България, област Кюстендил, планината Рила и София – област, и Сърбия, област Пчиня (Враня), Ябланица (Лесковац), Пирот, Нишава (Ниш); Организирани общо 4 журналистически обучителни семинари за български и сръбски журналисти, съответно 2 в България и 2 в Сърбия; Издадени около 40 публикации на местни журналисти в местните медии за културно-историческото налседство в трансграничния регион на България и Сърбия; Подготвена и отпечатана пътуваща изложба “Преоткриване на нашите съседи” и др.Източник: Регионален исторически музей - Кюстендил
http://www.kyustendilmuseum.primasoft.bg/bg