Честване на Яков Крайков – първият български ...
Дата: 2014-10-28 01:01:16


Честване на Яков Крайков – първият български печатар, 31 октомври 2014 г.

Регионален исторически музей – Кюстендил съвместно с Община Кюстендил, Художествена галерия „Владимир Димитров - Майстора“, Регионален исторически музей – Кюстендил, Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ към СУ „Св. Климент Охридски“ и Фондация Елена и Иван Дуйчеви организира честване на Яков Крайков – първият български печатар. То ще се проведе на 31 октомври 2014 г. със следните изяви:

11:00 ч. – Църква „Св. Георги“ в Колуша
Откриване на изложба от старопечатни книги от сбирката на РИМ – Кюстендил и ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“

17:30 ч. – Художествена галерия „Владимир Димитров - Майстора“
–Откриване на постерна изложба „Гутенберг и славянският свят“;
–Доц. дфн. Вася Велинова представя двуезичното фототипно издание на Яков Крайков от проф. д. изк.н. Аксиния Джурова;
–Изданията на Яков Крайков в българските книгохранилища – лекция на д-р Мария Полимирова

Списък на старопечатните книги от колекцията на ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“, включени в съвместната изложба:
1.Четвероевангелие. Отпечатано от йеромонах Лаврентий в манастира Йоан Предтеча на река Колетина близо до Букурещ, второ издание след 1582 г., 212 л. Размери: 30,4/18,8 см. С два листа ръкописен текст, възстановяващ липсващия печатен.

2.Поучителни слова Ефрема Сирина. Москва, 1667, 4 л. + 269 л. + 4 л., с грав. [Вероятно второ издание на изданието от 29.VІІІ.1647]. Размери: 23,4/17,6 см.

3.Постен Триод. Мястото и годината на издаване са неизвестни. [Вероятно отпечатан в Москва през 1724 г.]. ІІІ л. + 622 л. + 22 л. Размери: 29/19 см. С осем листа ръкописен текст, възстановяващ липсващия печатен текст и приписки от 1734 г. и 1876 г.

4.Кормчая книга. Ч. І. Москва, 1787, 300 + 39 л. Размери: 31,2/19,4 см.

5.Кормчая книга. Ч. ІІ. Москва, 1787, 324 + 16 + 37 л.

6.Киево-Печорски патерик. Без година на издаване [Според гравюрите, подписани от Яков Кончаковский и Филипп Б., вероятно това е Киево-печорското издание от 1806 г.], 245 л. + І л. Размери: 36/21 см.

7.Кириакодромион, сиреч Неделник поучение. На всех неделях в православних церквах прочитаемая евангелиях в всего лета... Преписаний от словенскаго и от греческаго глубочайшаго язика на болгарский простий язик от смиреннаго Вратчанскаго епископа Софрониа к разумению простому народу... издадеся в типографии у римнической епископий при епископе Нектарий в лето #à§s. [1806 г.], V л. + 264 л. [библ. номерирани 267 л.], 4°.

8.Миней за месец май. Киево-Печорска лавра, 1811, 279 л. Размери: 35,8/22 см.Източник: Регионален исторически музей - Кюстендил
http://www.kyustendilmuseum.primasoft.bg/bg