Във връзка с обявения конкурс за ...
Дата: 2015-09-09 07:59:09


Във връзка с обявения конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „библиотекар-зав.Специализирана научна библиотека и завеждащ Научен архив”, Регионален исторически музей – Кюстендил определя:

• Кандидати, представили всички необходими документи, и отговарящи на условията за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „библиотекар-зав.Специализирана научна библиотека и завеждащ Научен архив” в Регионален исторически музей-Кюстендил ”:
1. Наташка Христова Георгиева
2. Десислава Георгиева Симеонова
3. Любослав росенов Стоименов
4. Дияна Михалова Миланова

• Кандидати, неотговарящи на условията за заемане на обявената щатна бройка за длъжността „библиотекар-зав.Специализирана научна библиотека и завеждащ Научен архив”:
1. Албина Миткова Гълъбова.Източник: Регионален исторически музей - Кюстендил
http://www.kyustendilmuseum.primasoft.bg/bg