Известия на Исторически музей ...
Дата: 2019-04-25 09:17:23


Известия на Исторически музей – Кюстендил, том XIX

Излезе том XIX на Известията на Исторически музей – Кюстендил.

Той съдържа докладите от І и ІІ Регионални конференции
„Музейните и архивни фондове – места на памет“, проведени
през 2016 и 2017 г.Към "Съдържание"Източник: Регионален исторически музей - Кюстендил
http://www.kyustendilmuseum.primasoft.bg/bg