Във връзка с предстоящите Коледни и ...
Дата: 2019-12-20 14:32:15


Във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници и почивни дни в периода от 23 декември 2019 г. до 01.01.2020 г, музейните експозиции при Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов” - Кюстендил ще бъдат отворени за посещение, както следва:


Археологическа и нумизматична експозиция в зала „Асклепий”
Изложба „Багри от долините на Струма и Места” – етнографска изложба в зала „Стримон” (бул. „България” 55)
Работно време: от 9.30 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 ч. в дните
23, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 декември 2019 г.,
24 декември 2019 г. от 9.30 ч. до 13.00 ч.
31 декември 2019 г., от 9.30 ч. до 14.00 ч.;
Почивен ден: 01.01.2020 г.
Тел. за контакти: 0895 541 376; 0894 570 737


Музеен комплекс „Св. Георги”, кв. Колуша
Работно време: от 9.30 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 ч. в дните
23, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 декември 2019 г.,
24 декември 2019 г. от 9.30 ч. до 13.00 ч.
31 декември 2019 г., от 9.30 ч. до 14.00 ч.;
Почивен ден: 01.01.2020 г.
Тел. за контакти: 078/55 20-83; 0894 551 996


„Мозайка от занаяти” – гостуваща изложба на ЕМО „Етър“ – Габрово в изложбена зала на джамия „Ахмед бей”
Работно време: от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в дните
26, 27 и 28 декември 2019 г.,
24 декември 2019 г. от 9.30 ч. до 13.00 ч.
31 декември 2019 г., от 9.30 ч. до 14.00 ч.;
Почивни дни: 23, 25, 29 и 30 декември 2019 г. и 01.01.2020 г.
Тел. за контакти: 0876 686 899

Къща музей „Димитър Пешев”
Работно време: от 9.30 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 ч. в дните
23, 25, 26, 27 и 30 декември 2019 г.
31 декември 2019 г. от 9.30 ч. до 14.00 ч.;
Почивни дни: 24, 28 и 29 декември 2019 г. и 01.01.2020 г.
Тел. за контакти: 078/55-18-11; 0895 541 394


Къща музей „Ильо Войвода”
Работно време: от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в дните
26, 27 и 28 декември 2019 г.,
24 декември 2019 г. от 9.00 ч. до 13.00 ч.
31 декември 2019 г., от 9.00 ч. до 14.00 ч.;
Почивни дни: 23, 25, 29 и 30 декември 2019 г. и 01.01.2020 г.
Тел. за контакти: 0895 541 381


Къща музей „Емфиеджиева къща”
Работно време: от 9.30 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 ч. в дните
23, 27 и 30 декември 2019 г.,
31 декември 2019 г., от 9.30 ч. до 14.00 ч.;
Почивни дни: 24, 25, 26, 28 и 29 декември 2019 г. и 01.01.2020 г.
Тел. за контакти: 0895 541 388Източник: Регионален исторически музей - Кюстендил
http://www.kyustendilmuseum.primasoft.bg/bg