30 октомври 2020 г. ...
Дата: 2020-12-18 09:18:08


30 октомври 2020 г. Защита на дисертация

Колегата ни етнолог Веска Спасова успешно защити дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по докторската програма „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда” на Университета по библиотекознание и информационни технологии. Темата на изследването й е „Оброци и свети води в Кюстендилски регион /Теренни проучвания, интерпретации, проблеми на социализацията/” и съсредоточава вниманието главно върху сакралната проекция и жизненост на свети места в региона.

В дисертационния труд за първи път е направено цялостно и задълбочено изследване на свети места като значим дял от съвременната културна среда на Кюстендилски регион. Открити и въведени в научен оборот са значителен брой оброци и свети води – повече или по-малко известни. Теренните проучвания обхващат 114 селища от Кюстендилско. Към тях са включени с. Мърводол /Разметаница/; с. Пастух и Долна Козница /Невестинска община/; гр. Бобошево и някои села от Бобошевска община –
Вуково, Доброво и Скрино; с. Фролош и Цървище /Кочериновска община/; гр. Рила и Рилският манастир.

Към "Дисертации"Източник: Регионален исторически музей - Кюстендил
http://www.kyustendilmuseum.primasoft.bg/bg