pixel
 width=
l

Меню
Информация
За нас
Проекти
Фондове
Колекции
Музейни експозиции
Кюстендил и Кюстендилски край
Контакти
Календар
FAQ
Recallproject
.„Евровизия. Музеите представят Европа”
.:: F-M.U.S.EU.M ::
.Museum Communicator
.:: Времето ::
.
КюстендилОБЯВА КОНКУРС ...
Send this story to a friend |  Printable Version
.
НовиниРегионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов”, гр. Кюстендил

ОБЯВЯВА КОНКУРС
За заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „уредник” в отдел „Нова и най-нова история” – раздел „Най-нова история”

1.Кратко описание на длъжността: Издирва, проучва, регистрира и идентифицира движими ценности, материали и документи, датиращи от периода на съвременната българска история. Извършва научно-изследователска работа и публикува резултатите от нея. Подготвя научно-популярни материали. Организира временни и постоянни експозиции и участва в уреждането им. Изготвя становища, експертизи, справки и други материали за общински и държавни орган, юридически и физически лица. Изнася беседи в музейните експозиции.


1.1. Размер на основната заплата за длъжността – 360, 00 лв.
2. Минимални и специфични изисквания за длъжността:
2.1. Образование – висше, образователно-квалификационна степен – „бакалавър”;
2.2. Области на висше образование – „Хуманитарни науки”, специалност „История”;
3. Допълнителни изисквания:
3.1. Да познават нормативната уредба в областта на опазването на културното наследство;
3.2. Да познават основните софтуерни продукти, които се използват в процеса на работа в рамките на длъжността: Windows, Word, Excel, Internet;
4. Изисквания, носещи предимства:
– образователно-квалификационна степен „магистър – нова и най-нова българска история”, „ магистър - музеология”;
– писмено и говоримо владеене на английски език;
– професионален опит по специалността.
5. Начин на провеждане на конкурса:
5.1. Кратка писмена разработка /есе/ по проблематика от съвременната българска история и/или тест;
5.2. Интервю-събеседване по културно-историческото наследство на град Кюстендил, по историята на музейното дело в Кюстендил и действащата нормативна база в областта на културното наследство.
6. Необходими документи за участие в конкурса:
6.1. Писмено заявление за участие в конкурс (свободен текст);
6.2. Диплом за придобито образование и образователно- квалификационна степен
(оригинал и копие).
6.3. Професионална автобиография;
6.4. Документ за самоличност (копие);
6.5. Свидетелство за съдимост (оригинал);
6.6. Медицинско свидетелство (оригинал);
6.7. Документ, удостоверяващ владеене на английски език и/или друг чужд език (ако притежава – копие);
6.8. Документ за допълнителна квалификация (ако притежава – копие);
6.9. Документи, удостоверяващи професионалния опит (ако притежава – копие).

Кандидатите представили всички необходими документи и отговарящи на условията за заемане на длъжността ще бъдат поканени на посочените от тях адреси за писмен изпит и събеседване.

Подаването на заявленията за кандидатстване и приложенията към тях се извършва в отдел ”Административно-финансов” при Регионален исторически музей, гр. Кюстендил, бул .”България” № 55, стая „Деловодство”, всеки работен ден от 08:30 часа до 16:30 часа, в срок до 20. 10. 2011г.

За допълнителна информация тел.: 078/55 00 95.spacer
pixel

© Регионален исторически Музей "Акад. Йордан Иванов", Кюстендил - 2004-2007