pixel
 width=
l

Меню
Информация
За нас
Проекти
Фондове
Колекции
Музейни експозиции
Кюстендил и Кюстендилски край
Контакти
Календар
FAQ
Recallproject
.„Евровизия. Музеите представят Европа”
.:: F-M.U.S.EU.M ::
.Museum Communicator
.:: Времето ::
.
КюстендилОБЯВЯВА КОНКУРС За заемане на 1 /една/ щатна бройка ...
Send this story to a friend |  Printable Version
.
НовиниРегионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов”, гр. Кюстендил

ОБЯВЯВА КОНКУРС
По документи и интервю

За заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „работник поддръжка сгради”, „ шофьор на лекотоварен и лек автомобил” в Регионален исторически музей Кюстендил, код по НКПД 71192016, КИД 9102.

1. Кратко описание на длъжността:
1.1.Постоянно следи за състоянието на сградите, помещенията и прилежащите части, стопанисвани от музея. Осигурява надеждна и безаварийна работа, правилна експлоатация и своевременен ремонт на видовете оборудване, инсталации, комуникации, машини и приспособления за които отговаря; Извършва строителни, довършителни и ремонтни – ВиК, ЕЛ, дърводелски и други работи по поддръжката на сградния фонд и прилежащите пространства. Участва и съдейства при подготовката и експонирането на посточнни и времени изложби.
1.2. Изпълнява функциите и съвместява длъжността и на „ шофьор на лекотоварен и лек автомобил” със следните основни задължения: Осъществява превози на материали и хора в рамките на град Кюстендил, област Кюстендил и страната. Полага необходимите грижи за нормалното функциониране на моторното превозно средство като проверява и осигурява изправността на системите на автомобила.
При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата.

Размер на основната заплата за длъжността – 400, 00 лв.

2.Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
2.1. Да имат завършено средно, средно специално образование ;
2.2. Да имат свидетелство за правоспособност за управление на съответното МПС;
2. 2. Да са физически и психически здрави;
2.3. Да не са осъждани.

3. Други изисквания:
- трудов стаж - е предимство.
- способност да работи в екип

4. Начин на провеждане на конкурса:
4.1. Класиране по документи.
Директорът на РИМ – Кюстендил назначава комисия, която да разгледа документите и определи допуснатите до събеседване кандидати. Комисията изготвя протокол със списък на допуснатите кандидати, отговарящи на условията и ги уведомява в тридневен срок. На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа.
4.2. Събеседване с допуснатите до интервю кандидати.
За датата на интервюто допуснатите кандидати ще бъдат уведомени, минимум три дни преди провеждането му..
4.3. Резултатът от конкурса се съобщава на участвалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му.


5. Документи и срокове за кандидатстване:

Кандидатите подават в деловодството на Регионален исторически музей – Кюстендил, бул. „ България 55”, следните документи:

Писмено заявление за участие в конкурс (свободен текст), в което се описват всички приложени документи:
- Диплом за придобито образование и образователно- квалификационна степен
(оригинал и копие);
- Свидетелство за правоуправление на МПС(оригинал и копие);
- Професионална автобиография;
- Документ за самоличност (копие);
- Документ за допълнителна квалификация (ако притежава – копие);
- Документи, удостоверяващи професионалния опит/ трудов стаж/ (ако притежава – копие).
- Други документи : препоръки и референции от предишни работодатели


Подаването на заявленията за кандидатстване и приложенията към тях се извършва в отдел ”Административно-финансов” при Регионален исторически музей, гр. Кюстендил, бул..”България” № 55, стая „Деловодство”, всеки работен ден от 21.04.2015 г. до 05.05. 2015 г., от 08:30 часа до 16:30 часа. В този срок желаещите кандидати могат да се запознаят с характеристика на длъжността, за която кандидатстват.spacer
pixel

© Регионален исторически Музей "Акад. Йордан Иванов", Кюстендил - 2004-2007