pixel
 width=
l

Меню
Информация
За нас
Проекти
Фондове
Колекции
Музейни експозиции
Кюстендил и Кюстендилски край
Контакти
Календар
FAQ
Recallproject
.„Евровизия. Музеите представят Европа”
.:: F-M.U.S.EU.M ::
.Museum Communicator
.:: Времето ::
.
Кюстендил30 октомври 2020 г. ...
Send this story to a friend |  Printable Version
.
Новини30 октомври 2020 г. Защита на дисертация

Колегата ни етнолог Веска Спасова успешно защити дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по докторската програма „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда” на Университета по библиотекознание и информационни технологии. Темата на изследването й е „Оброци и свети води в Кюстендилски регион /Теренни проучвания, интерпретации, проблеми на социализацията/” и съсредоточава вниманието главно върху сакралната проекция и жизненост на свети места в региона.


В дисертационния труд за първи път е направено цялостно и задълбочено изследване на свети места като значим дял от съвременната културна среда на Кюстендилски регион. Открити и въведени в научен оборот са значителен брой оброци и свети води – повече или по-малко известни. Теренните проучвания обхващат 114 селища от Кюстендилско. Към тях са включени с. Мърводол /Разметаница/; с. Пастух и Долна Козница /Невестинска община/; гр. Бобошево и някои села от Бобошевска община –
Вуково, Доброво и Скрино; с. Фролош и Цървище /Кочериновска община/; гр. Рила и Рилският манастир.

Към "Дисертации"spacer
pixel

© Регионален исторически Музей "Акад. Йордан Иванов", Кюстендил - 2004-2007