pixel
 width=
l

Меню
Информация
За нас
Проекти
Фондове
  Археология
  Нумизматика
  Нова и най-нова история
  Етнография
  История на българските земи- XV-XIX век
  Библиотека и научен архив
Колекции
Музейни експозиции
Кюстендил и Кюстендилски край
Контакти
Календар
FAQ
Recallproject
.„Евровизия. Музеите представят Европа”
.:: F-M.U.S.EU.M ::
.Museum Communicator
.:: Времето ::
.
КюстендилАРХЕОЛОГИЯ – ПРАИСТОРИЯ
.

Фонд “Праистория” на Исторически музей – Кюстендил е създаден в резултат на дългогодишна събирателска и проучвателска дейност. Включва материали от новокаменната (VІІ-VІ хил.пр.н.е.), каменно-медната (V-ІV хил.пр.н.е.) и бронзовата (края на ІV хил. – 1200 г.пр.н.е.) епохи. Към 2004 г. фондът наброява 3675 предмета, обособени в КОЛЕКЦИИ – оръдия на труда, оръжия, керамични съдове, предмети на култа, модели, накити, други предмети. Всички находки са от територията на Кюстендилска област. Открити са: при археологически проучвания – на обектите в замлищата на гр. Сапарева баня и селата Слатино, Дяково, Крайници, Ваксево, Невестино, Мала фуча, Илия; при селскостопански и строителни дейности и при теренни обхождания.

  1. Керамичен предмет с ямички, енеолит, с. Слатино – инв.№ КнАІ ОФ-834
  2. Глава от глинена мъжка антропоморфна фигура, енеолит, с. Слатино - инв.№ КнАІ ОФ-749


Назад Горе

 


Фонд “ Античност” включва над 1300 фондови единици основен фонд и 300 НСФ , както и други спомагателни колекции. Той се състои от два раздела:
Фонд от доримската епоха( 1200г. пр. Хр.-1 век);
Фонд от римската и ранновизантийска епоха (І-ІVв.).
Фондът от доримската епоха e формиран през последните две десетилетия от проучвания на некрополи. По важни колекции в раздела са : некропол при с. Катрище, Кюстендилско( кр.VІІ в.пр. Хр.-нач. VІв. Пр. Хр.), могилно погребение при с. Долна Козница, Кюстендилско и могилни находки от Кюстендил.

Фондът от римската и ранновизантийска епоха І-VІ в. се състои от следните основни колекции: Художествена керамика от Пауталия, Бронзова пластика от Пауталия и др.

  • Сребърна кръгла апликация ІV в. пр. Хр. ИМ ОФ № ІІ-147
  • Кана червенолакова ІІІ-ІV в. ИМ ОФ ІІ-274
  • Сфероиден съд с релефни сцени ІІ в. ИМ ОФ № ІІ-289


Назад Горе

 


Фонд Средновековие
Съдържа общо 841 фондови единици от средновековната епоха, от които: 354 бр. находки в Основен фонд и 487 бр. в Научно-спомагателен фонд. Материалите са обединени в четири основни колекции: керамика, накити, въоръжение и оръдия на труда.


Назад Горе

 spacer
pixel

© Регионален исторически Музей "Акад. Йордан Иванов", Кюстендил - 2004-2007