pixel
 width=
l

Меню
Информация
За нас
Проекти
Фондове
Колекции
  Археология
    Праистория
    Античност
    Средновековие
  Нумизматика
  Етнология
  История на българските земи-ХV-ХІХ век
  Нова и най-нова история
Музейни експозиции
Кюстендил и Кюстендилски край
Контакти
Календар
FAQ
Recallproject
.„Евровизия. Музеите представят Европа”
.:: F-M.U.S.EU.M ::
.Museum Communicator
.:: Времето ::
.
КюстендилАнтичност
.


Доримска епоха
Римска епохаДоримска епоха

НАКИТИ ОТ НЕКРОПОЛА ПРИ С. КАТРИЩЕ, КЮСТЕНДИЛСКО - кр. VІІ в. – нач. VІ в. пр. Хр.
При с.Катрище, Кюстендилско са проучени 24 гроба от плосък некропол от старожелязната епоха. Сред погребалния инвентар се откроява колекция от накити. Тя се състои от бижута от бронз, електрон и кехлибар. Бронзовите накити са представени от фибули, гривни, огърлици, маниста, обеца и др. Фибулите са двуспирални, с дъговиден лък, фланкиран от двете страни от релефни пръстени. Ножната плочка е от беотийски тип с щит, украсен с редица линии. Гривните са от масивна бронзова тел със сферично или полукръгло сечение и разминаващи се краища. Огърлиците са съставени от спирали от навита бронзова тел, оформяща тръба. Биконичните маниста са придружаващ накит на спиралните украси и фибули. Токите са кръгли пластини, украсени с паралелни гравирани линии. Колекцията се допълва и от рядката находка на електроново бижу и огърлица от кехлибар. Накитите датират от последните десетилетия на VІІ в.пр.Хр. – нач. VІ в.пр.Хр.


  Снимки:
 1. Бронзови фибули VІІ-VІ в.пр.Хр. – ИМ ОФ № ІІ-67; ІІ-51.
 2. Бронзова гривна VIІ-VІ в.пр.Хр. – ИМ ОФ № ІІ-70.
 3. Огърлица от кехлибарени маниста VІІ-VІ в.пр.Хр. – ИМ ОФ № ІІ-301.
Назад Горе

 


ИНВЕНТАР ОТ МОГИЛЕН ГРОБ ПРИ С. ДОЛНА КОЗНИЦА, КЮСТЕНДИЛСКО ІV-ІІІ в. пр.Хр.
Колекцията предмети от гробния инвентар съдържа предпазно и нападателно въоръжение, накити, керамични и бронзови съдове и части от конска сбруя. Бронзовото предпазно въоръжение се състои от шлем – халкидски тип, чифт пластични наколенници и два щита – кръгъл и овален. Върху кръглия щит са запазени букви от гръцки надпис. Рядка находка са и отлично запазените бронзови шпори. Два чернофирнисови съда – кантарос и скифос, са атически импорт. Уникална находка е и скифосът от фаянс, чиито стени са изцяло орнаментирани. Най-ценните предмети в колекцията са над 100-те сребърни и позлатени апликации към конска сбруя. Върху част от тях са представени сцените “лъв нападащ сърна”, “Херакъл в борба с Немейския лъв”, “борба между лъв и орлов грифон”. Върху група малки апликации са изобразени животински и растителни орнаменти. Стиловите белези причисляват апликациите към предметите, изработени в духа на тракийския схемитизъм от втората половина на ІV в.пр.Хр. Те са едни от най-добрите образци на тракийската торевтика от Югозападна Тракия.


  Снимки:
 1. Бронзов шлем – халкидски тип ІV в. пр. Хр. ИМ ОФ № ІІ-153.
 2. Бронзови наколенници ІV в. пр. Хр. ИМ ОФ ІІ-150; ІІ-157.
 3. Сребърна овална апликация ІV в. пр. Хр. ИМ ОФ № ІІ-145.Назад Горе

 Римска епоха

БРОНЗОВА ПЛАСТИКА ОТ ПАУТАЛИЯ ІІ-ІІІ в.
Колекцията от художествена бронзова пластика – апликации към тракийски колесници, съдове, статуетки, е най-представителната от античния фонд на музея в Кюстендил. Най-голям дял заемат украсите за коли. Те представляват бюстове и статуетки на гръко-римските богове Аполон, Атина, Херакъл, Ерос, Пан, както и на местното божество Стримон. Иконографският репертоар включва и изображения на мъже и жени с медальони и зооморфни мотиви. Към тази група се причисляват и апликациите за ярема и сбруята на конете. Бронзовите съдове се класифицират в две групи: съдове, свързани с употреба на вода и балсамарии за масла. Към първата група се отнасят кофи (ситули), казани, купи с дръжки, кани, легени. Във втората група са екземплярите от съдове - бюстове. Изобразените сюжети са Херакъл, мъже от черната раса, млади мъже с небрида и мантия и младеж с медальон. Освен тях прави впечатление и уникалния сфероиден съд, с релефна декорация на моменти от спортно състезание. Откроява се и група от образци на малката пластика – култовите статуетки на Хера, Асклепий, Хермес, Аполон-конник. Някои предмети от колекцията са импортни високохудожествени произведения, а останалите са били изработени в местно ателие в Пауталия в периода кр. ІІ нач. ІІІ в.


  Снимки:
 1. Статуетка на Хера ІІ в. – ИМ ОФ № 422.
 2. Бюст на Атина, апликация към тракийска колесница ІІ-ІІІ в. – ИМ ОФ № ІІ-42.
 3. Кана с трилистно устие ІІ в. – ИМОФ ІІ-258.Назад Горе

 


ХУДОЖЕСТВЕНА КЕРАМИКА ОТ ПАУТАЛИЯ ІІ-ІV В.
Колекцията от художествена керамика от Пауталия ІІ-ІV в. е най-многочислена сред античния фонд на музея. Към тази група се отнасят луксозни трапезни съдове. Те са източени на грънчарско колело от фина глина с естествен примес от слюда и имат червен или сивочерен цвят след изпичането. Съдовете са покрити с фирнис, който има метален блясък. При застъпените керамични видове – паници, купи, чашки, кани, подноси, кратеровидни съдове има мнообразие на форми. Основен белег на лаковата керамика от Пауталия е щемпелуваната украса, която е била нанасяна с печати преди изпичането. Най-популярни са геометричните, растителните и зооморфните мотиви. Макар и по-рядко, присъстват и религиозни сюжети. Среща се и врязаната украса като често двата вида са комбинирани. Художествената керамика е била произведена в местен, все още нелокализиран център в територията на Пауталия през римската епоха.


  Снимки:
 1. Чаша червенолакова с щемпелувана украса ІІІ-ІV в. ИМ ОФ № ІІ-25.
 2. Купа сива лакова ІІІ-ІV в. ИМ ОФ ІІ-26.


Назад Горе

 


КАМЕННА ПЛАСТИКА ОТ ПАУТАЛИЯ ІІ-ІІІ в.
Колекцията е формирана от материали от археологическите разкопки на Й.Иванов при Хисарлъка, Кюстендил в нач. на ХХ в. и случайни находки от града и околностите. Тя се състои от скулптури и оброчни релефи, чийто изобразителен репертоар е свързан с религиозните култове в Пауталия. От монументалните скулптури са запазени части от статуи на Асклепий, Зевс, Хера, Аполон. Представени са и някои добри образци на малката пластика – глава на Асклепий, торсо на Афродита и др. Оброчните плочки са посветени на Асклепий, Хигия, Телесфор, Зевс и Хера, Херакъл, Дионис, Хермес, Артемида, тракийски конник и др. Мраморните вотивни релефи от ІІ-ІІІ в. са били изработени в местно ателие в Пауталия, за което има сигурни епиграфски сведения. Върху релеф с изображение на Херакъл, освен името на посветителя Херодес, син на Ептайкент, е спомената и професията му - скулптор.


  Снимки:
 1. Оброчна плоча на Асклепий. ІІ-ІІІ в. ИМ ОФ № 288
 2. Оброчна плоча на Асклепий, Хигия и Телесфор. ІІ-ІІІ в. ИМ ОФ № 13
 3. Глава на Асклепий ІІ-ІІІ в. ИМ ОФ № 15
 4. Торсо на Афродита ІІ-ІІІ в. ИМ ОФ 815
 5. Торсо на Аполон ІІ-ІІІ в. ИМ ОФ № 1029
 6. Оброчна плоча на Херакъл ІІ-ІІІ в. ИМ ОФ № 294.


Назад Горе

 spacer
pixel

© Регионален исторически Музей "Акад. Йордан Иванов", Кюстендил - 2004-2007