pixel
 width=
l

Меню
Информация
За нас
Проекти
Фондове
Колекции
Музейни експозиции
Кюстендил и Кюстендилски край
  Кюстендил
  Паметници на културата в Кюстендил
  НААР
  Археологически обекти
    Праисторически
    Средновековие
Контакти
Календар
FAQ
Recallproject
.„Евровизия. Музеите представят Европа”
.:: F-M.U.S.EU.M ::
.Museum Communicator
.:: Времето ::
.
КюстендилПраисторически обекти
.

Праисторическо селище край с. Слатино, община Бобошево


Праисторическото селище е разположено върху плато в м. “Чардако” край с. Слатино, на около 1 км източно от днешния ляв бряг на р. Джерман. Проучено е сондажно, на площ от 3200 кв.м., през периода 1981 – 1988 година от Стефан Чохаджиев. Регистрирани са пет жилищни хоризонта от ранния енеолит – началото на V хил. пр.н.е. Върху малка площ от селището – в ями – са регистрирани следи от живот и от епохата на средния неолит. Открити са над 500 керамични съда, повечето от които са истински произведения на приложното изкуство; изключително разнообразна антропо- и зооморфна пластика, култови масички, модели на жилища и пещи и др. предмети на бита. Сред оръдията на труда заслужава внимание наличието на меден клин (изработен от чиста мед) – най-ранният известен засега. Уникална находка е моделът на пещ с изобразена върху дъното календарна система. Някои от откритите предмети говорят за наличието на астрономически познания у енеолитния човек. Върху част от съдовете, а и върху отделни предмети, се срещат т.нар. “предписмени знаци”.

Основни публикации:
ЧОХАДЖИЕВ, Стефан. Слатино – праисторически селища. Велико Търново, 1997. 268 с. (с рез. на нем.ез).
Čohadžiev, S. Frühäneolithische Keramik aus der prähistorischen Siedlung bei Slatino, Bezirk Kjustendil. – St Pr, 8, 1986, 185-202.


  Илюстрация:
 1. Праисторическо селище Слатино

Назад Горе

 


Праисторическо селище край град Сапарева баня


Праисторическото селище се намира на 2,5 км западно от гр. Сапарева баня, в м. “Кременик”. Проучванията се провеждат през периода 1977 – 1988 г. първоначално под ръководството на проф. Георги Ил. Георгиев, а след неговото оттегляне от активна теренна работа – на Васил Николов. За периода 1977-1980 г. са направени сондажи на площ около 500 кв.м., а през 1982 г. започват редовни разкопки на площ 2000 кв.м., прекратени през 1988 г. Селището е населявано през цялото VІ хил. пр.н.е. Регистрирани са седем жилищни хоризонта: четири принадлежат на ранния неолит, а три – на късния. Открити са голям брой оръдия на труда от камък, кремък, кост и рог, керамични съдове, разнообразна антропоморфна и зооморфна пластика и др. предмети.

Основни публикации:
Georgiev, G., V. Nikolov., V. Nikolova., S. Čohadžiev. Die neolithische Siedlung Kremenik bei Sapareva Banja, Bezirk Kjustendil. – Studia Praehistorica, 8, 1986, 108-151.
Вандова, В. Керамичният комплекс на ІV строителен хоризонт в неолитното селище Кременик край Сапарева баня. – Известия на Исторически музей Кюстендил, Приложение І. Кюстендил, 2000, 36-50.


  Илюстрация:
 1. Керамичен съд – инв.№ КнА І ОФ-210
 2. Керамична женска антропоморфна фигурка – инв. № КнА І ОФ-818.


Назад Горе

 


Праисторическо селище-с. Дяково, община Дупница


Праисторическото селище се намира в м. “Градището”, в чашата на язовир “Дяково”. Проучено е сондажно през 1980 г. от Стефан Чохаджиев. Регистрирани са два жилищни хоризонта, отнасящи се към средата на V хил.пр.н.е. – прехода от ранния към късния енеолит. Открити са над 50 цели и фрагментирани керамични съда. Сред оръдията на труда интерес предизвиква един меден клин, чието съдържание на чиста мед е 99,6 %. В момента селището частично е залято от водите на язовира.

Основни публикации:
Čochadžiev, St. Ausgrabungen an der prähistorischen Siedlung beim Dorf Djakovo, Kreis Kjustendil. – Studia Praehistorica, 7, 1984, 64-80.


  Илюстрация:
 1. Язовир “ Дяково”-общ изглед от обекта
 2. Обект “ Дяково”-теренна снимка


Назад Горе

 


Праисторическо селище-с. Ваксево, община Невестино


Праисторическото селище се намира в м. “Студена вода”, на левия бряг на р. Елешница, на около 1 км северно от с. Ваксево. Проучено е сондажно, на площ от 800 кв.м., през периода 1989 – 1995 г. от Стефан Чохаджиев. Регистрирани са седем жилищни хоризонта – три от раннния неолит и по един от началото на средния неолит, от късния енеолит, от т.нар. “постенеолитен етап” на преходния период и от ранната бронзова епоха. Открити са над 850 бр. находки, сред които особен интерес представляват керамичните съдове, украсени с бяла рисунка и тези с черноизлъскана повърхност, антропоморфните изображения, предметите с т.нар. “предписмени знаци”, меден клин. Обектът е единственият, засега, в Западна България, в който са застъпени трите праисторически епохи – неолит, енеолит и ранна бронзова епоха, което го прави основен културно-хронологически обект в басейна на р. Струма.

Основни публикации:
Чохаджиев, Стефан.Ваксево. Праисторически селища. В. Търново, 2001, 253 с. : с ил. (рез. на англ.ез.).


  Илюстрация:
 1. Праисторическо селище “ Ваксево”-теренна снимка

Назад Горе

 spacer
pixel

© Регионален исторически Музей "Акад. Йордан Иванов", Кюстендил - 2004-2007