pixel
 width=
l

Меню
Информация
За нас
  История
  Отдели
  Научна дейност
  Отчет
  Дарители
  Етичен кодекс
Проекти
Фондове
Колекции
Музейни експозиции
Кюстендил и Кюстендилски край
Контакти
Календар
FAQ
Recallproject
.„Евровизия. Музеите представят Европа”
.:: F-M.U.S.EU.M ::
.Museum Communicator
.:: Времето ::
.
КюстендилО Т Ч Е Т
.

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
“АКАД. ЙОРДАН ИВАНОВ“ КЮСТЕНДИЛ ЗА 2006Г.

І. КОМПЛЕКТОВАНЕ НА ФОНДА /СЪБИРАТЕЛСКА РАБОТА/:

1.1.Постъпили материали в резултат на археологически проучвания, обхождания, експедиции, индивидуална събирателска дейност:

1.1.1. Археологически проучвания: ОФ-27 бр.; НСФ-70 бр.
От тях:
- Обект на ул.”Цар Асен” 5
- Обект на ул. “ Иван Шишман” №8
- /Общо: 278 бр. находки. От тях за ОФ-27бр., за НСФ-42 бр./
- Обект в с. Пороминово, община Кочериново-НСФ-5 бр.);
- Обект “ Хан Крум “ № 6- НСФ-23 бр.

1.1.2. Индивидуална събирателска работа : ОФ-27 бр.; НСФ-200 бр.
От тях:
- Фонд ”История на българските земи 15-19 век”-3 бр.
- Фонд ”Нова и най-нова история” /Раздел “Най-нова”: ОФ-30 бр., НСФ-197/

1.2. Постъпили материали от дарения и откупки:
1.2.1. От дарения: 1775 бр.
От тях във:
- Фонд “Нумизматика” – 35 бр ОФ
- Фонд ”Етнография”/дарения: 2бр.ОФ, 2бр. НСФ; Общо-4 бр.)
- Фонд ”История на българските земи 15-19 век” - 3 бр. НСФ
- Фонд ”Нова и най-нова история” – 1734 бр.
- Фонд ”Нова и най-нова история”- 1733 бр. материали /раздел “Нова история”-дарение ОФ 22 бр.материали; “Най-нова”: 1711/31 бр. вещи, 1680 негатива/.

1.2.2. Чрез откупки - 1676 материала.
От тях във :
- Фонд “Археология”- 15 бр. /Раздел” Праистория”-1 бр; Раздел” Античност”-7 бр. - бр. ОФ; Раздел ”Средновековие” -7 бр.ОФ/
- Фонд “Нумизматика” – 4бр
- Фонд “Етнография” – 23 бр.
- Фонд “Нова и най-нова история” –1632 бр. /негативи и филми/
- Колекция “Картини”-2 бр.
Библиотека: Комплектувани са 379 библиотечни единици. Чрез дарение- 98 и книгообмен – 146 тома и закупени 134 тома. Фонд “Периодични издания”- 13 заглавия.

Всичко: 4153 броя материали

ІІ.ФОНДОВА РАБОТА/ДОКУМЕНТИРАНЕ/

Научна обработка /инвентиране/ на материали в съответния фонд:

2.1. Фонд “ Археология”, раздел “Праистория”-166 бр. ОФ /инв.№№966-1131/; 324 бр. НСФ /инв.№№2291-2614/
2.2. Фонд “Археология”, раздел “Античност”-30 бр. ОФ /инв.№ІІ-426, 427 № .№ ІІ-429-454/;НСФ-1 бр./ инв.№ІІ-249/
2.3. Отдел “Археология”, раздел “Средновековие”-74 бр./ 28 ОФ инв.№№; /; 46 НСФ .
Общо за фонд “ Археология” – 260 бр.ОФ -371 бр. НСФ
2.4 Фонд “Нумизматика”- 1133 бр ОФ./ инв.№№ 5017-5045/;НСФ 6 бр./534-536/; 142 бр. от разкопки.
2.5 Фонд “Етнография” – 14 бр. ОФ/ инв.№№ 8039-8053/; 10 бр. НСФ инв. №№1548-1557/;
2.6 Фонд ”Възраждане” 4 бр. ОФ инв. № 1221-1224;
2.7 Фонд “Нова и най-нова история”:
- Раздел “ Нова история”- ОФ – 220 бр. инв. Единици , 249 бр. материали, от № 7792 до № 7572; НСФ – 838 инв. Единици, 1351 бр. материала, от № 3358 до № 4296
- Раздел “Най-нова история”- бр.??? ОФ ; 197 НСФ инв.№№ 7585-7735 /;
2.8. Изграждане на модул “Електронен каталог-книги”- въведени 350 единици;

Всичко: 1660 материала в ОФ; 2007 бр. НСФ

Проведени инвентаризации:

1. Пълна инвентаризация на ОФ и НСФ на фонд “Археология”
2. Пълна инвентаризация на ОФ и НСФ на фонд “Нумизматика”
3. Пълна инвентаризация на ОФ и НСФ на фонд “Етнография”
4. Пълна инвентаризация на ОФ и НСФ на фонд “История на българските земи 15-19 век”
5. Пълна инвентаризация на ОФ и НСФ на фонд “Нова и най-нова история”
6. Инвентаризация на колекция “Минерали”
7. Репрезентативна инвентаризация на ОФ – Нумизматика. Констативен протокол от. 10.01.2006г.


Извършена профилактика и мониторинг на музейните фондове :

1. Профилактика на фондохранилище № 2 за масов материал;
2. Профилактика на фонд ”Археология” и фонд “Възраждане”;
3. Работа по подреждане и систематизация на хранилище за масов материал-праистория 1 и 2;
4. Подреждане и ново сигниране на картинния фонд на музея.
5. Извършена профилактика и мониторинг на фонд “Археология”
6. Пренареждане на фонд ”Периодика”


ІІІ. ЕКСПОЗИЦИОННА ДЕЙНОСТ:

3.1. Изготвени тематико-експозиционни /ТЕП/ планове:
- ТЕП на общоархеологическа експозиция в зала “ Асклепий”/ В.Генадиева, Л. Стайкова-Александрова, н.с. Румен Спасов;

3.2.Реализирани изложби:

• Нумизматична изложба “ Кюстендилска пролет 2006”, съвместно с Нумизматично дружество “Пауталия”, м. март 2006, Джамия “Ахмед бей”;
• Етнографска изложба “Обредът в празника - магия на живия живот”, 07.12.2005г-10.04.2006г., зала “Асклепий”;
• Гостуваща изложба ”Минералите - неувяхващите цветя на природата”, Национален музей “Земята и хората”, гр. София
• ”Краезнанието за Кюстендил”, съвместно с Библиотека “ Емануил Попдимитров” и Дружество по краезнание м. октомври, 2006г., читалище” Братство”
• Изложба ”От ръкописите до Часословеца на Яков Крайков"
из фондовете на Регионален исторически музей, Държавен архив, Регионална библиотека “Емануил Попдимитров”, м. ноември 2006 г. Художествена галерия “Владимир Димитров-Майстора “
• Общоархеологическа изложба, зала “Асклепии”, открита 05.10.2006 г.

3.3. Изнесени беседи, слова, дежурства в експозиции
- Изнесени беседи в музейни експозиции: 864 бр;
- Изнесени обзорни беседи на туристически групи: 36 бр;
- Изнесени и подготвени 9 бр. слова и доклади, свързани с отбелязване на националните и общоградски празници.


ІV. ЛАБОРАТОРНА РАБОТА

4.1. Извършена консервация и реставрация :


Реставрирани в консервационно-реставрационното ателие на музея:
- 118 бр. железни части от трако-римска четириколка ;
- 4 бр. бронзови пръстени към главините на трако-римска колесница
- 19 бр. бронзови апликации;
- 14 бр.железни и бронзови находки от фонд ”Средновековие”
- 2 бр. наколенници от с. Долна Козница

4.1. Фотографска работа:
1. Заснети вътрешни снимки: 960 бр.
2. Заснети външни снимки: 450 бр.

От тях:
Негативи-106 бр.
Цифрови снимки-1300 бр.
Видео материали-5 бр.

Забележка: Посочените данни се отнасят само за работата на фотографа на музея.
Броят на заснетите материали от уредниците, които документират археологическите проучвания е значително по-голям. Само заплатените копия на снимки, надвижава 2500 бр.

V. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБОТА:

1. ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ

1.1. Археологически разкопки:

1.1.1. Спасителни археологически проучвания в рамките на НААР “Пауталия-Велбъжд-Кюстендил”:
• Обект на ул.”Цар Асен” № 5, научен ръководител н.с.Румен Спасов. Площ 200 кв.м. Разрешение за теренно археологическо проучване № 66418.05.2006г.
Главни резултати: Регистрирани са останки от съвременната, възрожденската, средновековната, късноантичната и антична епохи. Към античната и късноантичната епоха се отнасят три помещения, подредени в посока запад-изток. Градежът е от речни камъни, споени с варов разтвор. Към времето на средновековната епоха принадлежат части от две жилища и няколко сметни ями. От Възраждането и по-новото време датират части от водопроводната система, канал и сметни ями.
Времетраене на проучването-април-май 2006 г.
Екип: н.с. Веселина Вандова /зам. Ръководител/, Росита Младенова /художник/

• Обект на ул. “ Иван Шишман” №8,.научен ръководител н.с. Румен Спасов. Площ 400 кв.м. Разрешение за теренно археологическо проучване №668018.05.2006 г.
Основни резултати: Разкрити са останки от съвременната, възрожденската, средновековната, късноантичната и халколитната епохи. От късноантичното време датира разкритият сектор от голяма по площ сграда.Централното помещение е с размери 7х8 м. и завършва с апсида на юг. Западно от него се развиват две по-малки помещения с правоъгълен план. Градежът е изпълнен с ломени и речни камъни, на варов разтвор.
Времетраене на проучването- юни-ноември 2006 г.
Екип: н.с. Веселина Вандова /зам. Ръководител/, Росита Младенова /художник/

• Обект на ул. “Хан Крум “ №6, 28.04.2006 – 2.08.2006 г. Научен ръководител Л. Стайкова-Александрова, екип от РИМ Кюстендил: Венета Генадиева, Иванка Стайкова и Дойчин Грозданов. Разрешително № 531/8.09.2006 г. на АИМ БАН.
Основни резултати: Разкрита е изцяло и документирана полихромна подова мозайка от северната част на трансепта на базилика №2 от Пауталия.

• Обект в УПИ ІІ 6011, кв. 296а, ул. “Цар Симеон І” № 23/240 кв.м. Научен ръководител Дойчин Грозданов/. Разрешение за теренно археологическо проучване № 687/22.05.2006г.
Основни резултати: Установени са културни пластове от съвременната, възрожденската, средновековната, късноантичната и античната епохи. Разкрити са структури от средновековната и късноантичната епохи. В границите на проучваното строително петно не са установени архитектурни останки или следи от такива. Подобна ситуация е регистрирана и при проучването на съседните терени в предходните години.

• Обект в с. Пороминово, община Кочериново. Научен ръководител: Л.Стайкова-Александрова. Разрешително № 532/8.05.2006 на АИМ БАН. Времетраене на проучването: 7.08.2006 – 15.09.2006 г. Екип от РИМ Кюстендил: Иванка Стайкова.Научен консултант за епиграфските паметници – проф. д.и.н. Маргарита Тачева.
Основни резултати: В проучваната площ от 100 кв.м. са разкрити масивни каменни архитектурни детайли, преупотребени вторично. Надписите на строгръцки език върху два от тях, ара и постамент, свидетелстват за почитането на култа на Сабазий в Пороминово.

• Обект “Тракийска могила”с. Пороминово.Научен ръководител: Л. Стайкова-Александрова. Разрешително № 1097/2.10.2006 на АИМ БАН. Времетраене – подготовка на терена: 18.09.2006 – 28.09.2006 г., проучване: 9.10.2006-13.10.2006.
Екип от РИМ Кюстендил: Иванка Стайкова. Финансиране: Община Кочериново, кметство Пороминово.
Основни резултати: Разчистен е и документиран контролен профил в посока изток-запад. Могилата има трипластова вертикална стратиграфия.

Забележка: Част от средствата за архелогическите проучвания, са осигурени от инвеститорите на обектите: “БИЛД-МА” ООД, Иван Борисов, община Кочериново. Част от работната ръка е осигурена по програмата “От социални помощи към заетост”.

2.Теренни експедиции:
Археологически обхождания:
• Теренни археологически обхождания в Кюстендилската котловина. Научен ръководител н.с. В. Вандова, зам. Ръководител н.с. Румен Спасов. Разрешение за теренно археологическо проучване №211/02.03.2006г./
Главни резултати: Регистрирани са 6 обекта, прецизирана е хронологията и е констатирано състоянието на вече известни в литературата обекти, някои от които са обекти на иманярски намеси. За последните е подадена информация в РДВР Кюстендил.
• Времетраене на проучването: 6-10, 16-17.11.2006 г.

3. Комплексни експедиции:
През 2006г. не са проведени планираните комплексни експедиции, поради ангажираност на археолозите в спасителните археологически проучвания.

4.Научна обработка на колекции от фонда с цел публикуване и изготвяне на
тематико експозиционни планове и др.:

• н.с. Светослава Филипова - обработка на колекция “Късноантични монети от района на Пауталия ”, с цел изготвяне на каталог.
• Н.с. Румен Спасов. Цялостна научна обработка на фонд “Средновековие”/средновековните гробове от Кюстендил; средновековните накити; средновековните оръдия на труда/.

5.Участие в научни конференции, симпозиуми, конгреси:
РИМ-Кюстендил организира и проведе следните конференции:
• Пети международен симпозиум “Пауталия-Велбъжд-Кюстендил”, 5-7 октомври 2006г., гр. Кюстендил
• Научна конференция с международно участие “Етноси и съжителство в европейската история”, Кюстендил, 2-4 юни 2005 г., съвместно с ИФ на СУ ”Св. Климент Охридски”.

Специалистите от РИМ-Кюстендил участваха с доклади и научни съобщения в следните конференции:


• Пети международен симпозиум “Пауталия-Велбъжд-Кюстендил”, 5-7 октомври 2006 г., гр. Кюстендил
1. н.с. Веселина Вандова. ”Основни резултати от проучвания на обекти от неолита и халколита в Кюстендил и Кюстендилската котловина през последните 10 години”
2. Л. Стайкова-Александрова. ”Тракийските могили от Кюстендилския регион”
3. Л. Стайкова Александрова. ”Тракийска могила от Кюстендил”
4. Румен Спасов. “Археологически проучвания на обекти от средновековната епоха в Кюстендил и Кюстендилско 1906-2006”.
5. Дойчин Грозданов. “Средновековни църкви и гробници от Южна България”.
6. н.с. Филипова, Св. “Монети от разкопки в Пауталия-обект ”Младежки дом-1969 г.”
7. Стайкова.Ив. “Вилните имения в градската територия на Пауталия”.

• Трети международен симпозиум ”Българските земи - център на европейската цивилизация”, 24-27.10.2006г., гр. Сандански
8. Филипова, Св. “Късноантична монетна находка от разкопки в Пауталия”

• ХІІІ поредна научна конференция с ИФ на СУ ”Св. Климент Охридски”
“Етноси и съжителствов европейската история”, Кюстендил, 2-4 юни 2006 г.
9 Иванка Стайкова /РИМ - Кюстендил/ - Отношенията агриани - македони 335-169 г. пр. Хр.
10 Венета Милушева /РИМ - Кюстендил/ - Черкезки заселници в Югозападните български земи след Кримската война.
11 Ангел Джонев /РИМ - Кюстендил/ - Третият проект за железопътна линия между България и Македония.
12 Йорданка Янчева /РИМ - Кюстендил/ - Интеграцията на ромите в Кюстендил 1944-1990 г.
13 Катя Керемидарска “Интериорът на Възрожденската градска къща през 30-те година на ХХ век”

• Национална тематична конференция по праистория “Праисторически проучвания в България: новите предизвикателства”, Пещера, 26-29.04.2006 г.
14. Вандова, В. “Къснонеолитни антропоморфни съдове от долината на Струма”.

• Пета регионална археологическа конференция, Перник, 14-15 февруари 2006 г.
15. Вандова, В. “Археологически разкопки на праисторически селища в Кюстендилско през 2005 г.;
16. н.с. Филипова, Св. “Дисковидна тежест от Пауталия”;
17. н.с. Румен СПАСОВ (РИМ – Кюстендил). Основни резултати от проучването на средновековния пласт в Кюстендил през 2005 г.
18. Дойчин ГРОЗДАНОВ, Галина ДЯНКОВА (РИМ-Кюстендил). Църква от времето на Ранното възраждане в м. „Оброчище на Св. Тодор”, гр. Сапарева Баня
19. Иванка СТАЙКОВА (РИМ – Кюстендил). Находки от метали и кост от обект “Мориц Леви” №3 в гр. Кюстендил
20. Андрей ТОНЕВ (РИМ – Кюстендил). Находка от Венециански монети от с. Невестино
21. Росита СТОЯНОВА (РИМ – Кюстендил). Глинени лули за чибуци от Рим Кюстендил

• ХІІ понтийски четения - 9-10.06.2006 г. ВСУ “Черноризец Храбър” на тема “История на пътя”
22. Янчева, Й. Пътят на Първа бригада от Седма Рилска дивизия по време на Балканската война - 27.02.1912 г. - 1.05.1913 г. (според дневника на майор Константин Живков)
23. Керемидарска К.”Съдбата на ничийте хора в Западните покрайнини”

• Национална научна конференция – Димитровград, 5-6.10.2006 г. История на бригадирското движение в България (1946 - 1990 г.), нови моменти и факти.
24. Янчева, Й. Парадоксите на бригадирското движение (1946-1950г.) (според спомените на бригадири от Кюстендилска околия)


6. ПУБЛИКАЦИОННА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:

Научни публикации в списания и поредици/ чуждестранни и български/

Излезли от печат през 2006г./описание/:
1. В. Вандова. Нови данни за ранния неолит в Кюстендилската котловина (предварително съобщение). – Известия на Исторически музей Кюстендил, т. ХII
2. В. Вандова, Р. Спасов. Археологически разкопки в с. Пиперков чифлик, Кюстендилско. – Археологически открития и разкопки през 2005 г. София, 2006, 28-29-41.
3. Филипова, Св. Късноантични монети за тежест от с. Бистрица, Дупнишко. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 3, 2006.
4. Филипова, Св Монети от ІІІ-ІV в. от фонда на АМ в Сандански, намерени в с. Ласкарево. – ИИМКн, ХІІ, 2006, В.Търново, 65-74
5. Джонев, А. Рецензия на сборника “Българите от Западните покрайнини (1878-1975)” Т. 35, С., 2005, 776 с. Съст. Бугарчева, Е., Л. Зидарова. - Македонски преглед, 2006, 1, 140-145.

6. Джонев, А. Железопътното свързване на България с Македония през второто управление на Стамболовистите. – В: 100 години от Рилския конгрес на ВМОРО. История и съвременост. Кюстендил, 2006, с. 89-124.
7. Стайкова, Л. Тракийски могили от римската епоха в Кюстендилско. История на проучванията и историография. В: Сборник Spartacus ІІ. 2075г. от въстанието на Спартак. Трако-римско наследство. 2000 г. Християнство. В. Търново, 2006, 273-279.
8. Стайкова, Л. “Тракийските могилни гробове от Кюстендилски регион – хронологически хоризонти” В: Сборник Кюстендилски четения 2003-2004., Кюстендил, 2006, 7-12.
9. Ив. Стайкова. “Обредът “второ погребение” и ритуалът на обезсмъртяване у траките” (предварителни бележки). Кюстендилски четения 2003-2004 г.
10. Ив. Стайкова. ”Наблюдения върху оброчния архив на светилището на Зевс и Хера Каристоренски при с. Копиловци, Кюстендилско”. Известия на Исторически музей Кюстендил” т.ХІІ (материали от ІІІ и ІV археологически конференции, доклад на тема
11. Стойнева, В. Втората световна война в спомените на участници от Кюстендилския край, сб. Втората световна война и България 1939-1947 г.,Сливен, 2006, с.
12. Стойнева, В. Към въпроса за М.Сенулички и Кюстендилския пограничен пункт 1902-1905 г., Сб. 100 години Рилски конгрес – История и съвременност, Кюстендил, 2006г.
13. Стойнева, В. и Янчева, Й. Поливариантност в историята на Кюстендилската акция по спасяването на българските евреи - март 1943 г., Сб. Кюстендилски четения 2003-2004 г., Кюстендил, 2006г. с. 166-174.
14. Стойнева, В. и Янчева, Й. Краище – първия от веригата панаири между Македония и Украйна, Сб. Следвоенна България между изтока и запада, Хасково, 2005г. /не е отчетена публикацията за 2005г./
15. Янчева, Й. Кюстендилска и Дупнишка околии в бомбардировките по време на Втората световна война, В: Сб. “Втората световна война и България 1939-1947 г.-7-8 април 2005 г., Сливен, Сливен 2006.
16. Янчева, Й. Е. Керемидарска. Кюстендилки в националното движение за освобождение на Македония. В: сборник “100 години от Рилския конгрес на ВМОРО. История и съвременност. Международна научна конференция, Кюстендил 2006, с. 249-255.
17. Янчева, Й., В. Стойнева Директорите на Кюстендилското педагогическо училище - ръководители от новото време, В: Известия на Исторически музей Кюстендил, Кюстендил, 2005, т. ХІ, с. 55-61.
18. Керемидарска К. Семейно родови отношения в Западните покрайнини. Сб. Кюстендилски четения 2003-2004г., Кюстендил, 2006г. с.

Дадени за печат през 2006 /наименование на изданието и доклада/

1. Филипова, Св. “Монети от разкопки в Пауталия- обект ”Младежки дом - 1969г.”; Известия на Исторически музей Кюстендил, т. ХIIІ
2. Вандова, В. “ Къснонеолитни антропоморфни съдове от долината на Струма”.
3. Стайкова, Л. “Оръжията на античните воини (по материали от могилния гроб при с. Долна Козница, Кюстендилско)” за издание на Кюстендилски четения.
4. Стайкова. Ив. “Военните от Пауталия и територията й”
5. Ив. Стайкова. “Вилните имения в градската територия на Пауталия”.
6. Джонев, А. “Мир и конфликти на Балканите”, (сборник с доклади), научно съобщение на тема “Македония в българската железопътна политика през Балканските войни.”
7. Венета Милушева /РИМ - Кюстендил/ Черкезки заселници в Югозападните български земи след Кримската война.
8. Янчева, Й. Пътят на Първа бригада от Седма Рилска дивизия по време на Балканската война- 27.02.1912 г.-1.05.1913 г.(според дневника на майор Константин Живков) В: Сб. на ВСУ “Черноризец Храбър” на тема “История на пътя”
9. Янчева, Й. Интеграцията на ромите в Кюстендил - 1944-1990 г. В: Сборник Кюстендилски четения - научна конференция на тема “Етноси и съжителства в Югоизточна Европа”- Кюстендил, 2-4 06.2006 г.;
10. Янчева, Й. Парадоксите на бригадирското движение (1946-1950 г.) (според спомените на бригадири от Кюстендилска околия) Национална научна конференция – Димитровград, 5-6.10.2006 г. История на бригадирското движение в България (1946-1990 г.), нови моменти и факти.
11. Керемидарска. Ек. ”Съдбата на ничийте хора в Западните покрайнини”
12. Керемидарска Ек.”Семейство, религия, всекидневие на българите мюсюлмани от Средните Родопи”.

А. Джонев. Зачислена докторанрура в СУ “Климент Охридски” на тема ”Македония в железопътната политика на България (1878-1918 г.)

н.с. Светослава Филипова. “Монети и монетна циркулация през късната античност по горното и средното течение на р. Струма”, за зачисляване в АИМ-БАН на свободна аспирантура.

7. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ:
Писмено представени експертизи, становища, рецензии, справки и др.подобни:
• Изготвени 4 бр. експертизи по следствени дела за посегателства върху паметници на културата;
• Изготвени 4 бр. експертизи за полицейски дознания.
• Изготвени 97 консултации и справки.

8. ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:

1. Известия на Исторически музей Кюстендил.т. ХI, В.Търново, 2005.
2. Сб “100 години от Рилския конгрес на ВМОРО “, В.Търново, 2005.
3. Известия на Исторически музей Кюстендил.т. ХIІ, В.Търново, 2005.
4. Сб. Кюстендилски четения 2003-2004г., Велико Търново, 2005, Сборник със доклади от съвместни конференции с Исторически факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски” на теми “ Спасители и спасени в историята, 2003 г. и “Националното и регионалното в историята”, 2004г.
5. Издаване на бр. 8 на Музеен вестник.


9. НАУЧНО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ:
1. Специалистите в Регионален исторически музей гр. Кюстендил са осъществили:
• Радиопредавания - 9 /радио “Дарик”- Кюстендил, Радио Благоевград.
• Телевизионни предавания: 24
От тях:
БНТ- “Пътеводител БГ ”-1 бр.
НКТ “СКАТ”- 1 бр.
КТ “КОЛОР-СКАТ’ –11 предавания и 21 репортажа
КТ “Запад” - 9 предавания. и 18 репортажа
• Видеофилми - филм, посветен на 130 години от Разловското въстание, недовършен
• Кръжоци, лектории –3 бр.
• Беседи в експозиции в града - 864 бр.
• Консултации и справки- 97 бр.
• Популярни статии, резензии, интервюта – 44 бр.
От тях в:
сп. “Бюлетин”/ издание на КИЦ Босилеград - 5 бр.
в-к “ Наблюдател” - 7 бр.
“Музеен вестник”, 2006г. - 21 бр.
в-к “24 Часа” - 3 бр.
в-к “Труд” - 2 бр.
в-к ”Вяра” - 6 бр.
в-к “Стандарт” - 1 бр.
• Журиране на викторини- 3 бр.
• Работа по дипляни- 1 бр.
• Участие с материали от фонда във филми-1 бр.
• Други:
- Публично представяне на монографията на ст.н.с.д-р Екатерина Керемидарска “ Делника и празника в Кюстендилско”.
- Публично представяне на монографията на н.с.д-р Веселка Кацарова “Антична Пауталия”
- Представяне на културното наследство в Кюстендиска област на “Национална борса за туризъм” София, НДК, м. февруари 2006г..

2. Изготвяне и участие в проекти пред различни финансиращи организации;

През 2006 г. Регионален исторически музей - Кюстендил разработи 7/седем/ свои проекта за финансиране от ЕС по програма ФАР на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на културата и други финансиращи организации:

1) Програма "Добросъседство" 2004 България - Сърбия и Черна Гора, Съвместен фонд за малки проекти 2004/016-785.01.02 "Културното наследство на общините Кюстендил, Трекляно и Босилеград-основа за устойчив трансграничен културен и икономически обмен”;
2)Програма "Добросъседство" 2004 България - Република Македония, Съвместен фонд за малки проекти - BG 2004/016-786.01.02 “Заедно по свещените места на Осоговската планина”,одобрен и сключен договор;
3)Програма "Добросъседство" 2004 България – Република Македония, Грантова схема за опазване на околната среда, поддържане на културното наследство и взаимодействие между публичните институции на регионално/местно ниво BG 2004/016-786.01.01 “Валоризираното културно наследство на Кюстендил и Кратово – общ път от миналото къмбъдещето”.


4. Проектно предложение по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. – Проект ”Регионален културно-информационен и музеен комплекс “Пауталия”, с партньори Община Кюстендил, областна администрация и Съвет по туризъм гр. Кюстендил.
5. Проект “Консервация и реставрация на обект “Пиркова кула” гр. Кюстендил, пред Министерство на културата, за финансиране по Държавна задача 2006г.;
6. Проект по Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” за 2006г., ангажирани 29 работнка
7. Партньор по проект “Развитие на културен туризъм в района на Осогово чрез съживяване и популяризиране на най-важните паметници от Палеолита, Неолита, Бронзовата и Желязната епоха в сътрудничество с нашия трансграничен партньор –Дружество за наука, скално изкуство и праисторически изследователски център на територията на Република Македония – Kуманово, одобрен за финансиране по програма Добросъседство

Регионален исторически музей Кюстендил, участва в изработването и реализацията, като партньор още на следните проекти:

1. Програма “Красива България” 2006 г. –Проект на община Кюстендил” Направа на осветление на открит лапидариум и дворно пространство/І етап”;
2. Програма “Красива България” 2007 г. - Одобрен е проект на областна администрация Кюстендил - “Исторически музей Кюстендил - Ремонт на фасади – юг-запад“;
3. Проект на областна администрация Кюстендил “Ремонт на покривна конструкция на Централна сграда на музея”, реализиран
4. Проект на Министерство на културата “Изготвяне на предварителна техническа оценка и проучване за изпълнимост за обект “Фатих Мехмед”, гр. Кюстендил, по Регионална програма за културно и природно наследство в Югоизточна Европа на Съвета на Европа.
5. Проект “Съвременни подходи за проучване и популяризиране на книжовното културно-историческо наследство” на Регионална библиотека“ Емануил Попдимитров”, гр. Кюстендил, финансиран от Министерство на науката и образованието.

РЕГИОНАЛНИ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ:
През 2006 година музеят успешно осъществяваше поставената му задача да осигурява своевременна и непрекъсната информация на всички музеи и музейни сбирки на територията на Кюстендилска област - участие в конкурси за подпомагане на проекти, участие в общонационални семинари, конференции и популяризиране на световния и национален опит в областта на музейното дело.
През 2006 г. продължи работата по изграждане на електронна-база данни за музейните сбирки, недвижимите паметници на културата и туристическата база на територията на област Кюстендил.
В изградения web-сайт на музея е включена и информация за музеите на територията на Кюстендилска област.
Материалите от регионалните археологически конференции в Благоевград /2005г./ и Струмяни /2004 г./са отпечатени в т. ХII от Известията на РИМ-Кюстендил.Директор:
/ В. Дебочички/


Назад Горе

 spacer
pixel

© Регионален исторически Музей "Акад. Йордан Иванов", Кюстендил - 2004-2007