pixel
 width=
l

Меню
Информация
За нас
  История
  Отдели
  Научна дейност
  Отчет
  Дарители
  Етичен кодекс
Проекти
Фондове
Колекции
Музейни експозиции
Кюстендил и Кюстендилски край
Контакти
Календар
FAQ




Recallproject
.



„Евровизия. Музеите представят Европа”
.



:: F-M.U.S.EU.M ::
.



Museum Communicator
.



:: Времето ::
.
Кюстендил



Дарители
.

С изграждането на музей към Педагогическото училище през 1897 г. започва усилена събирателска дейност. Учители и ученици обособяват първата колекция по естествена история (минерали, вкаменелости, семена). Събрани са повече от 100 антични монети, накити, стари ръкописни книги, ръкописи на български дейци до Освобождението, ентографски и археологически материали. За пръв уредник на музея е назначен Ефрем Каранов.
Цялата кюстендилска общественост подкрепя новосъздадения музей. Идват и първите дарители. Архимандрит Зинови Попгеоргиев подарява ръкописни книги и монети; Йеромонах Филотей и учителят Киро Попиванов – ръкописи на даскал Аверкий; капитан Минков – монети; братя Дочеви – сбирка от семена и подправки; Кюстендилското градско и общинско управление – стари книги, мраморна плоча с надпис и голям брой масла, смоли, корени, семена и др., а Висшето училище в София подарява на музея колекция от 55 препарирани птици и животни.
През 1907 г. се изгражда още един музей – в новопостроената модерна сграда на читалище „Братство”. Там са експонирани монети от времето на Константин, Север, Валентиниан, Диоклециан, Гордиан, Юстиниан и др; оброчна плоча с изображение на Зевс и Хера; оброчна плоча на Асклепий, Хигия и Телесфор; глава на Асклепий; Тракийски конник; оброчна плоча на Митра; части от статуи на Зевс и Хера; мраморни корнизи, капители и други археологически материали. Ценни експонати са и „Ръждавишкия сборник” от 158 листа и „Постният триод” от 50 листа (XIII-XIV в.).
Всички тези материали са една сериозна основа за бдещата събирателска работа на музейните специалисти през следващите десетилетия, за да се стигне до богатия музеен фонд на съвременния Кюстендилски музей, в който се съхраняват над сто хиляди музейни единици от всички исторически епохи. Голям принос за наличието на това неоценимо богатство имат и стотиците родолюбиви кюстендилци – спомоществуватели и краеведи, допринесли със своите дарения и изследвания за развитието на музейното дело в града.
Колективът на Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов” – Кюстендил благодари на всичките си дарители, чийто общ брой до 1997 г. надхвърля 800 души.



ДАРИТЕЛИ ЗА 1997 г.
Красимир Сашов Николов - дарени антични предмети
Орлин Стойков Йорданов - дарени антични предмети
Николай Венциславов Ненков - дарени антични предмети

ДАРИТЕЛИ ЗА 1998 г
Анани Константинов - дарен бинокъл на Иван Янев
Кирил Косачки - дарени фотографски материали
Виторио Кускевич - дарени антични монети
Красимир Николов Сашов - дарени антични предмети
Юстинос Симонопетритис и Георгиос Голобиас - дарена научна литература
Кирил Велинов Киров - дарена научна литература
„Пионер” ООД - материална подкрепа
Фирма „Етавия” - материална подкрепа

ДАРИТЕЛИ ЗА 2000 г.
Любен Тикварски - дарени лични вещи на Васе Стойчин, участник в Булаирския бой (1913 г.)
Галя Чохаджиева - дарена научна литература
Нели Садовска - дарена научна литература
Иван Николов - дарена научна литература

ДАРИТЕЛИ ЗА 2001 г.
Посолството на Конфедерация Швейцария - материална подкрепа
ВМРО, ВМРО - Младежка организация - материална подкрепа
Георги Велков - дарени документи
„Рилатекс” ООД - материална подкрепа
„ДИН” ООД - материална подкрепа
„Весомеханики” ООД - материална подкрепа
Любомир Ковачев - материална подкрепа
Валентин Димитров Златински - материална подкрепа
Държавен архив на Р Македония - дарени научни изследвания и краеведчески разработки
Иван Борисов Багалийски - образци млечен кварц, опал и кремък
Анри Кули - дарени антични монети
Димитър Димитров - дарени антични монети
Стаменко Боянов Пашов - дарени лични вещи, краеведчески трудове и снимки на Стоян Йовев
Емил Николов Милованов - дарена колекция от снимки
Павел Владимиров Миленов - дарени материали за Милен Владимиров
Юлиян Николов Кинтишев - дарен снимков материал за Тодор Ангелов Константинов
Анани Георгиев Константинов - дарени документи и снимки, лични вещи на дейци на Македонското освободително движение
Антон Радославов Антонов - дарени лични документи на Константин Василев

ДАРИТЕЛИ ЗА 2002 г.
проф. Людмила Слокоска - дарена научна литература
Кристина Исак Мелникова - дарени антични монети
Емил Александров - дарени антични монети
Валери Борисов Атанасов - дарени късносредновековни монети
Георги Велков - дарени документи за Димитър Белокапов
Стаменко Боянов Пашов - дарени вещи на Стаменко Динов Пашов
Калуда Иванова Кираджиева - дарени материали за Димитър Пешев
Радко Владимиров Куртев - дарени материали за Владимир Куртевм
Борис Иванов Момчилов - дарени сники, писма и документи за Иван Момчилов
Ефросина Георгиева Атанасова - дарени материали за Петър Михалев
Лиляна Асенова Стефанова - дарени материали за Асен Суйчмезов
Сдружение „Св. Св. Кирил и Методий” - дарени етнографски материали,
научна литература
Главно управление на архивите към МС – дарени периодични издания, отделни фондове (Стоян Заимов, Иван Андонов и Пейо Яворов)

ДАРИТЕЛИ ЗА 2003 г.
Огнян Цветков Георгиев - дарени антични материали
Добринка Манчева Харалампиева - дарени материали от бита
Павлинка Владева Славова - дарени етнографски материали
Кирил Великов Киров - дарени материали от бита
Калуда Иванова Кираджиева - дарени лични материали на Димитър Пешев
Община Кюстендил - дарен архитектурен план за имота на Йосиф Пешев от 1940 г.
Американска фондация - дарен плакет на Димитър Пешев
Ефросина Георгиева Атанасова - дарени материали за Петър Михалев
Венцислав Любенов Матуски - дарени документи от периода на II световна война
Тодорка Андонова Вучкова - дарени руски медали и значки
Мария Стоянова Йовева - дарени материали на Стоян Йовев
Любомир Калев, Димитър Калев и Младенка Калева - дарена научна литература

ДАРИТЕЛИ ЗА 2004 г.
Орлин Стефанов Рачев - дарени антични предмети
Анатолий Димитров - дарени антични предмети
Васко Л. Стоянов - дарени антични предмети
Стела Тодорова и Дафина Димитрова - дарени антични предмети
Магда Кирилова Михайлова - дарен енографски материал
Славка Христова Спасова - дарени предмети от бита
Анка Георгиева Кирова - дарени предмети от бита
Пламен Добринов Божков - дарени предмети от бита
Владимир Костадинов Бараклийски - дарен енографски материал
Златка Петкова Атанасова - дарен енографски материал
Иван Георгиев Милушев - дарени предмети от бита
Калуда Кираджиева - дарени предмети от бита
Давид Аврам Алфандари - дарени предмети от бита
Елка Никова - дарена плоча от паметника на Тодор Александров
Панде Евтимов - дарени снимки, паметна плоча на Мара Бунева
Стоил Георгиев Шуплонков - дарени споменик, фотографски материал
Тодор Тараков - дарен споменик
Добринка Любенова Николова - дарени предмети от бита, научна литература
Славчо Костадинов Серафимов - дарени предмети от бита, научна литература

ДАРИТЕЛИ ЗА 2005 г.
Гергина Стефанова Алексиева - дарен енографски материал
Светозар Дтойнев Начев - дарен фотографски материал

ДАРИТЕЛИ ЗА 2006 г.
Красимир Сашов Николов - дарен нумизматичен материал
Георги Велков - дарен енографски материал
Йордан Георгиев Самоволски - дарен енографски материал
Мария Борисова Джумалиева - дарен енографски материал
Стаменко Пашов - дарени документи на фамилия Пашови от с. Извор
Георги Мирчев Янчовски - дарени материали на Людмил Янков, фотографски материал
Ангел Велинов - дарени материали на полк. Христо Стоянов

ДАРИТЕЛИ ЗА 2007 г.
Георги Драганов Георгиев - дарени предмети от бита
Йордан Илиев - дарени антични монети
Ангел Владимиров Кортенски - дарени документи, снимки, монети
Мария Джумалиева - дарени предмети на колоездачното дружество в Кюстендил
Георги Стоименов Милушев - дарени военна униформа, ордени, медали
Георги Мирчев Янчьовски - дарени фотографски материал, предемти от бита
Ангел Иванов Берсински - дарен портрет на цар Борис и царица Йоана
Милена Спасова Христова - дарен етнографски материал
Христинка Радославова Димитрова - дарен етнографски материал
Добринка Манчева Харалампиева - дарен етнографски материал
Спасуна Маноилова - дарен етнографски материал
Радка Демирева - дарен етнографски материал
Станислав Борисов Божанков - дарени рисунки, графики

ДАРИТЕЛИ ЗА 2008 г.
Денчо Митов - дарен фотографски материал
Ганчо Кирилов Ангелов - дарен фотопортрет на Моне Иванов
Георги Мирчев Янгьовски - дарени материали на Атанас Падалски
Снежана Емануилова Алексиева - дарени материали за Райна Цанева
Стоянка Димитрова Найденова - дарен етнографски материал
Верка Николова Георгиева - дарен етнографски материал
Христо Иванов Ватев - дарен етнографски материал
Екатерина Димитрова Иванова - дарен етнографски материал
Венета Генадиева Николова - дарен етнографски материал

ДАРИТЕЛИ ЗА 2009 г.
Никол Декуантер - дарени енеолитни предмети
Румен Венциславов Манов - дарени знаме на Битолска смесена гимназия «Иван Вазов», документи, снимков материал
Цочо Симеонов Кръстев - дарен етнографски материал
Иво Сапунджиев - дарени военни материали
Никола Стоилов Йорданов - дарени антични монети
Весела Стоименова Стоименова - дарени антични монети
Венцислав Лозанов Филипов - дарена пишеща машина «Континентал», произведена 1923 г.
Румянка Иванова Джонева - дарени документи
Иванка Тодорова Теодосиева - дарен етнографски материал
Васил Ефтимов Младенов - дарен етнографски материал

ДАРИТЕЛИ ЗА 2010 г.
Румен Венциславов Манов - дарени печати на Дружествата „Булаир” и „Санстефанска България” и Кюстендилското народно опълчение, и Диплом за почетен гражданин на Кюстендил на опълченеца Константин Чесновски.
Милкана Григорова Захариева – дарени папка със скици, рисунки, карти на Никола Захариев от 1949-1951 г. и етнографски материал.

ДАРИТЕЛИ ЗА 2011 г.
ст. н.с. доц. Жеко Попов – дарени книги, съдържащи научни и краеведски изследвания
Румен Венциславов Манов – дарени материали и документи за отдел Нова и най-нова история.
„ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ” АД – дарени парични средства за извършване на археологически проучвания

Василка Кацарова – дарена огърлица

Andres Osorio – дарени парични средства за публикация на сборник

Jonathan Rosen – дарени парични средства за публикация на сборник
Dr. Constantin A. Marinescu – дарени парични средства за публикация на сборник
Fortuna Fine Arts Inc., NewYork – дарени парични средства за публикация на сборник
Mr. David Vagi – дарени парични средства за публикация на сборник
Mr. Alan Safani – дарени парични средства за публикация на сборник
Harlan J. Berk Inc., Chicago – дарени парични средства за публикация на сборник
Професионална гимназия по дървообработване и горско стопанство „Г.С.Раковски” – Кюстендил – дарени скулптурни пластики

Милчо Стоименов – дарени материали за отдел Археология

Стамболка Пенева – дарени материали за отдел Нова и най-нова история

Райчо Стоев – дарени материали за отдел Нова и най-нова история

Иван Сапунджиев – дарени материали за отдел Нова и най-нова история

Емил Буховски – дарени книги, съдържащи научни и краеведски изследвания

Мария Захариева – дарени книги, съдържащи научни и краеведски изследвания

Спас Ташев – дарени книги, съдържащи научни и краеведски изследвания

д-р Венцеслав Аракчиев – дарени книги, съдържащи научни и краеведски изследвания

Светла Ракшиева – дарени книги, съдържащи научни и краеведски изследвания

Иваничка Георгиева – дарени книги, съдържащи научни и краеведски изследвания

ДАРИТЕЛИ ЗА 2012 г.
Кирил Иванов Грънчаров – дарена антична монета
Георги Мирчев Мирчев – дарени мастилница на проф. Никола Мирчев, миньорска лампа, етнографски материал

Калудка Кираджиева – дарени материали, принадлежали на Димитър Пешев

„ГБС – ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” АД - дарени парични средства за извършване на археологически проучвания

Кирил Иванов Грънчаров – дарена антична монета
Георги Мирчев Мирчев – дарени мастилница на проф. Никола Мирчев, миньорска лампа, етнографски материал

Калудка Кираджиева – дарени материали, принадлежали на Димитър Пешев

„ГБС – ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” АД - дарени парични средства за извършване на археологически проучвания


ДАРИТЕЛИ ЗА 2013 г.
Мая Стефанова – дарени лични вещи на Асен Суйчмезов

Борис Момчилов – дарени снимка и спомени за Иван Момчилов

Васил Младенов – дарени материали за освободителното движение на българите от Македония и за историята на Кюстендил

ст.н.с. доц. Жеко Попов – дарени книги, ръкописни материали

ст.н.с. д-р Людмила Русева-Слокоска – дарени ръкописни материали от теренни проучвания в Кюстендил, лични разработки и анализи

Елена Боянова – дарен етнографски материал

Здравка Богомилова Ливадийска – дарен етнографски материал

Цветанка Илиева Якимова – дарен етнографски материал

Иван Георгиев Сапунджиев – дарен фотографски материал за отдел Нова и най-нова история

Никола Георгиев – дарени краеведско изследване за с. Мала Фуча и авторски художествени творби

Емил Буховски – дарена популярна и художествена литература

Константин Янчев Костадинов – дарено писалище на Костадин Георгиев, областен управител на Кюстендил през 1944 г.

доц. д-р Михаил Груев – дарена спалня за фонд Етнография

Мая Стефанова – дарени лични вещи на Асен Суйчмезов

Борис Момчилов – дарени снимка и спомени за Иван Момчилов

Васил Младенов – дарени материали за освободителното движение на българите от Македония и за историята на Кюстендил

ст.н.с. доц. Жеко Попов – дарени книги, ръкописни материали

ст.н.с. д-р Людмила Русева-Слокоска – дарени ръкописни материали от теренни проучвания в Кюстендил, лични разработки и анализи

Елена Боянова – дарен етнографски материал

Здравка Богомилова Ливадийска – дарен етнографски материал

Цветанка Илиева Якимова – дарен етнографски материал

Иван Георгиев Сапунджиев – дарен фотографски материал за отдел Нова и най-нова история

Никола Георгиев – дарени краеведско изследване за с. Мала Фуча и авторски художествени творби

Емил Буховски – дарена популярна и художествена литература

Константин Янчев Костадинов – дарено писалище на Костадин Георгиев, областен управител на Кюстендил през 1944 г.

доц. д-р Михаил Груев – дарена спалня за фонд Етнография


ДАРИТЕЛИ ЗА 2014 г.
Румен Венциславов Манов – дарени потир, каменна брадва (праистория), връх на копие (късно средновековие), „Часослов” от 19 век, карти, писма на Бекерле, материали на Александър Малинов (покана и карта за пътуване с БДЖ), други вещи, документи, ръкописи, колекция от вестници, отразяващи смъртта и погребението на Цар Борис III, нагръден накит, рапорти, писма, снимков материал

Милена Кънчова Василева – дарен етнографски материал

Мария Воскис-Рункевич – дарени вещи и снимки на Владимир Куртев

Деспина Малаков – дарени книги от края на XIX и първата половина на XX век

Мариянка Харизанова – дарени книги от първата половина на XX век

Александър Боянов Захариев – дарен снимков материал

Българско сдружение на родове от Македония – дарени книги с българска историческа тематика

Йордан Методиев Станчев – дарени материали за завод „Ильо Войвода”

Христинка Радославова Димитрова – дарен етнографски материал

Румен Венциславов Манов – дарени потир, карти, писма на Бекерле, материали на
Александър Малинов (покана и карта за пътуване с БДЖ), други вещи, документи снимков материал.

Милена Кънчова Василева – дарен етнографски материал

Мария Воскис-Рункевич – дарени вещи и снимки на Владимир Куртев

Деспина Малаков – дарени книги от края на XIX и първата половина на XX век

Мариянка Харизанова – дарени книги от първата половина на XX век.



ДАРИТЕЛИ ЗА 2015 г.
Калоян Иванов Стойнев – дарена антична монета;

Христина Методиева Керелска – дарен нумизматичен материал;

Румен Венциславов Манов – дарени антични предмети на чуждестранното изкуство, икони, етнографски накити, църковна утвар, снимки, документи и предмети, свързани с новата българска история;
Стойне Петров Петров – дарени материали за отдел „Нова и най-нова история” – ордени, значки, медали, плакети, грамоти, документи;

Антон Кирилов Спасов – дарена книга за историята на с. Лозно, Кюстендилско от Кирил Андонов Спасов;

Антон Огнянов Стоянов – дарена естествена кожа като материал за музейни занимания с деца;

Светослав Диамандиев – дарени книги.

Виолета Асенова Васева - дарен етнографски материал.

Райна Крумова Очипалска - дарен етнографски материал.

Иван Владимиров Илиев - дарен етнографски материал.

Сава Илиева Симеонова - дарен етнографски материал.

Лиляна Куцарова - дарен Втори препис (фототипно издание на „История славянобългарска” – 1831 г.)


ДАРИТЕЛИ ЗА 2016 г.

Светослав Диамандиев - дарени книги за Научна библиотека.
Румен Венциславов Манов - дарени предмети на чуждестранно изкуство, материали и документи за отдел Нова и най-нова история.
Райка Тодорова Кукова - дарен етнографски материал.
Мая Василкова Рафаилова - дарен етнографски материал.
Христина Димитрова Границка - дарен етнографски материал.
Виолета Димитрова Симеонова, кметски наместник на с. Цървеняно - дарен ученически чин от училището в с. Цървеняно, Кюстендилско
Тонче Мирчев Ненов - дарен дървен войнишки куфар.

доц. д-р Георги Николов - дарени научни книги, издания на СУ „Св. Климент Охридски”

Милка Велинова – дарен дарен връшник.

Антон Огнянов Стоянов – дарено крачно грънчарско колело, саморъчно изработено.

Цветанка Близнакова – дарена авторска книга.

Владимир Костадинов Бараклийски - дарен етнографски материал

Анани Георгиев Константинов – дарени предмети от Новата българска история


ДАРИТЕЛИ ЗА 2017 г.

Димчо Занев - дарени кошници, лично производство и естествена кожа за цървули
Чавдар Жеков Попов - дарени лични документи на доц. д-р Жеко Попов и Райна Попова, научна литература
Хефест – 2001 ЕООД - дарен метален цилиндър за магнитни пъзели, ръчна изработка
Елена Методиева Бояджиева – дарена икона на Света Богородица с Младенеца и Свети апостоли
Юрий Иванов Александров-Юнишев - дарени авторски книги
Румен Венциславов Манов - дарени предмети на чуждестранно изкуство, материали и документи за отдел Нова и най-нова история, средновековен ръкопис, каменни праисторически сечива, авторска книга „Приказка за България”, Второ издание, 2017 г.
Исторически музей – Самоков - дарена книга „Златен извор” на Мария Йончева;
Нийл Голдщайн Глик – дарени материали за Най-нова история
Марина Димитрова Златева-Попова - дарен етнографски материал
Евгени Симеонов Серафимов - дарена мраморна плоча (османски период) с надпис, фрагмент, преизползван за строеж на къща на ул. „Михаил Шишман” 13
Райчо Милев Стоев - дарени авторски краеведски книги.
инж. Кирил Борисов Митов, председател на ТПКИ „Родина” - дарена печатарска машина, “Josef Anger & Söhne” – Maschinenfabrik&Eisengiesserei, 1903 г.
Лиляна Митева – дарени книги за Научна библиотека


ДАРИТЕЛИ ЗА 2018 г.

Мариянка Крумова Харизанова - дарени книги за Научна библиотека
Румен Венциславов Манов - дарени предмети на чуждестранно изкуство, материали и документи за отдел Нова и най-нова история, антични съдове, кремъчни оръдия на труда
Тодор Димитров Борисов - дарени копия на снимки на цар Борис III и семейството му
Вергиния Стоичкова Колева - дарени книга „Войната за Освобождението на България. Достопамятна книга за Руско-турската война през 1877-1878 г.“ в две части, София, 1883 г.
Цветанка Славова Близнакова - дарен Орден за храброст 1915 на Славе Димов Десподов
Йордан Петров Атанасов - дарен ковашки мех, принадлежал на Димитър Григоров Янев от с. Горно Уйно, Кюстендилско
доц. д-р Ангел Джонев - дарени предмети на бита, Нова история
доц. д-р Екатерина Керемидарска - дарени книги за Научна библиотека
гл. ас. д-р Светослава Филипова - дарени книги за Научна библиотека
проф. д-р Иван Гаврилов - дарени книги за Научна библиотека, портрет репродукция на Васил Левски от Ставри Калинов, меч реплика на Хан Кубрат,
ст. н.с. доц. Жеко Попов – дарени книги, съдържащи научни и краеведски изследвания
Румен Венциславов Манов – дарени материали и документи за отдел Нова и най-нова история.
„ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ” АД – дарени парични средства за извършване на археологически проучвания

Василка Кацарова – дарена огърлица

Andres Osorio – дарени парични средства за публикация на сборник

Jonathan Rosen – дарени парични средства за публикация на сборник
Dr. Constantin A. Marinescu – дарени парични средства за публикация на сборник
Fortuna Fine Arts Inc., NewYork – дарени парични средства за публикация на сборник
Mr. David Vagi – дарени парични средства за публикация на сборник
Mr. Alan Safani – дарени парични средства за публикация на сборник
Harlan J. Berk Inc., Chicago – дарени парични средства за публикация на сборник
Професионална гимназия по дървообработване и горско стопанство „Г.С.Раковски” – Кюстендил – дарени скулптурни пластики

Милчо Стоименов – дарени материали за отдел Археология

Стамболка Пенева – дарени материали за отдел Нова и най-нова история

Райчо Стоев – дарени материали за отдел Нова и най-нова история

Иван Сапунджиев – дарени материали за отдел Нова и най-нова история

Емил Буховски – дарени книги, съдържащи научни и краеведски изследвания

Мария Захариева – дарени книги, съдържащи научни и краеведски изследвания

Спас Ташев – дарени книги, съдържащи научни и краеведски изследвания

д-р Венцеслав Аракчиев – дарени книги, съдържащи научни и краеведски изследвания

Светла Ракшиева – дарени книги, съдържащи научни и краеведски изследвания

Иваничка Георгиева – дарени книги, съдържащи научни и краеведски изследвания




spacer
pixel

© Регионален исторически Музей "Акад. Йордан Иванов", Кюстендил - 2004-2007