pixel
 width=
l

Меню
Информация
За нас
Проекти
  Реализирани
  Текущи
Фондове
Колекции
Музейни експозиции
Кюстендил и Кюстендилски край
Полезни връзки
Контакти
Календар
FAQ
Форум
Recallproject
.„Евровизия. Музеите представят Европа”
.:: F-M.U.S.EU.M ::
.Museum Communicator
.:: Времето ::
.
КюстендилРеализирани проекти
.
През 1999 г. - 2003 г. музеят разработва и успешно реализира следните проекти:
 1. Реставрация на средновековна църква “Св. Георги”, кв. Колуша, гр.Кюстендил-Програма за развитие на културата в България[BG9606], финансиран от Евро-български фонд за развитие на изкуствата;
 2. Археологическо проучване, консервация и реставрация(на находките и рекултивация на могилата), експониране и публикация на Тракийска могила в м. “Топлика”, Община Невестино, финансиран от Посолството на Швейцария в Република България;
 3. Реставрация, консервация, експониране и публикация на антична мозайка с изображение на Херакъл от Пауталия, финансиран от Национален фонд “Култура” и частично от Национален център “Музеи, галерии и изобразителни изкуства “;
 4. Цялостна консервация, реставрация и експониране на обект “Антични терми”, гр. Кюстендил – І етап, финасиран от Национален фонд ”Култура”;
 5. Изграждане и поддържане в Интернет на уеб-сайт на Регионален исторически музей Кюстендил ( http://www.kyustendilmuseum.primasoft.bg )
 6. Проект “ От социални помощи към заетост”, 2003г., 2004г.
 7. През 2003 година музеят с партньор Природо-математическа гимназия “Проф. Емануил Иванов” и Областен комитет на Български червен кръст – Кюстендил изпълни проект “Свобода и отговорности”, финансиран от Фондация “Партньори –България” по Програма “Превантивна програма за деца в риск”;
 8. През 2004г. започна изпълнението на Проект “Кюстендилски регион –кръстопът на осемхилядолетна история и култура”по Програма ФАР на Европейския съюз -Проект BG 0102.03 “Грант схема за развитие на културния туризъм в България”, в сътрудничество с областна управа Кюстендил, общини Кюстендил, Невестино, Сапарева баня, Рила, Бобошево и две неправителствени организации - Съвет по туризъм и туристическо дружество “Осогово” Кюстендил.
Назад Горе

 

През 2005г. Регионален исторически музей е успешно защититил и реализирал пет проекта:
 1. Проект по Национална програма“От социални помощи към осигуряване на заетост” за 2006г., ангажирани 29 работнка;
 2. Проект ”Изграждане на нова археологическа експозиция”, финансиран от НЦМГИИ, отпуснати 6000 лв.
 3. Проект “ Кюстендилски регион-кръстопът на 8 000 история и култура” по
  Програма ФАР на ЕС, партньор на Областна администрация Кюстендил. Проектът е успешно изпълнен и финализиран на 01.06.2005г. На Национално изложение на неправителствените организации в България, проведено на 4-5 май 2005г. в гр. Бургас, проектът спечели Първа награда за “ Най-добър проект в категория “ Култура” в Националния конкурс “ Направено в България с подкрепата на Европа”
 4. Проект “ Изграждане на етнографска експозиция” в гр. Сапарева баня, финансиран от Фондация за реформа в местното самоуправление, гр. София. Партньор на Клуб на жената “ От извора” и община Сапарева баня.;
 5. Проект на фирма “ Хигия” ЕООД, гр. Кюстендил ” Възстановяване и реставрация на културния паметник “ Дервиш баня”, гр. Кюстендил-възможност за трудова реализация на младите хора” по Програма “ФАР” BG 0202.01”Насърчаване на заетостта сред младежите”,на Министерство на труда и социалните грижи/ РИМ-Кюстендил е подкрепяща организация.  Изработени са 6 бр. проектни предложения за консервация и реставрация на паметници на културата в гр. Кюстендил за финансиране от Министерство на културата
Назад Горе

 

На 15 ноември 2007 г. стартира проект на италиянската организация EURO INNOVANET по Програма LLP-Leonardo Da Vinci (2007-2010), LLP-LDV/TOI/07/IT/016
  Проектът се финансира от Европейската комисия и се осъществява в партньорство с още седем организации от Италия, Румъния и България – Община Рим; Изследоватеслки център Centro Ricerche Sociali Soc.Coop. a.r l., Рим. Археологически музей гр. Питилияно; университет „Lucian Blaga”, гр. Сибиу; музей „Banatului”, Тимишоара; Фондация Култура Аними, гр. София; Регионален исторически „Акад. Йордан Иванов”. Асоциативни партньори от българска страна са Регионален исторически музей, гр. Русе и Археологически музей, гр. Велико Търново.


  Името на проекта е F-M.U.S.EU.M (Форма на мултимедийна система за европейски музей) и неговата главна цел е пренасяне и систематизиране на продуктите и резултатите постигнати и реализирани по време на изпълнението на проект MU.S.EU.M., по време на който е доказана ефективността от учебния, организационен и комуникативен модел, продукт на проекта. Този продукт е отговор на все по-нарастващата нужда в музейния сектор от нови умения и способи, касаещи планирането и управлението едновременно на култура-изкуство-технология-икономика, включващи иновативни модели за презентиране и разкриване на културното наследство, което е символ не само на специфична национална идентичност, но и на европейска такава.


  Основният резултат, който проектът ще създаде и ще надгради над вече съществуващ такъв, е европейски виртуален музей с web адрес www.europeanvirtualmuseum.net, включващ предмети от колекциите на музеите партньори, детайлно фотографирани и представени в триизмерен модел. Освен подробно описание на всеки експонат на четири езика (английски, италиански, румънски и български), се предвижда изготвяне и публикуване на статии-интерпретации, които търсят паралели на общоевропейска основа.


  Специфичните цели на проекта са:

  •Реализиране обмяна на опит, така че да се насърчи развитието на четирите специфични професионални направления в музейния сектор (управление, технологии, информация и комуникация) с цел да се отговори на бързоразвиващата се еволюция, където технологичните и организационните нововъведения оказват влияние върху управлението и валоризация на културните ценности от все по-широки категории потребители;

  •Допринасяне приемането на иновативния дългогодишен модел на обучение на F-MU.S.EU.M. чрез съдържателно, лингвистично и технологично обновяване на прототипния продукт;

  •реализиране на необходимото приспособяване на модела за обучение чрез активиране на местните лаборатории за експериментация между партньорите от трите държави;


  Партньорството поддържа цялата верига от изискуемата компетенция за проектното изпълнение: изследователски и обучителни центрове, музеи, институционални местни администрации, оргнизации с технологична експертиза.


  Между очакваните резултати, които са и част от въздействието на проекта, в допълнение към по-нататъшното развитие на съществуващия интернет сайт и към подобряване компетенцията на целевите професионални групи, може да се изброят следните цели:

  •Актуализиране на данните и информацията (на европейскo равнище), свързани с професионалните нужди на различни работещи групи, в сектора на предложените и предоставени музейни данни, с цел да се улесни достъпа на информация на хора в нужда от преквалификация и безработни, както и като средство за изработване на стратегия целяща обръщането към трудовия пазар.

  •Създаване на мрежа за продължително обучение на европейски музеи, допринасящи за значението на проекта;

  •Представяне на възможност на партньорите, представители на новоприети в Европеския съюз държави, да усвоят и възприемат вече експериментирани иновации в сферата на обучението и технологично напреднали практики, които могат да подмомогнат процеса – все още в развитие – на модернизиране на обществените администрации, бидейки последни, приоритет обозначен от Европейската общност в предприсъединителния период.  Крайният срок за изпълнение на проекта е 14 ноември 2009 г.
Назад Горе

 

Регионален историчски музей „Акад. Йордан Иванов” обяви конкурс за откриване на процедура за определяне на изпънител за „Извършване на консервационно-реставрационни и строително-ремонтни дейности на обекти на трансграничен туристически продукт” с референтен номер BG2005/017-456.01.11-03. по проект “Подобряване на туристическата инфраструктура в Кюстендилска област за устойчиво трансгранично развитие” BG 2005/017-456.01.11, Програма “Добросъседство” България – Република Македония 2005, Грант схема Устойчиво развитие.

  О Б Я В А

  за

  ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
  На основание чл.1, ал.1; чл.6, ал.1; чл.12, ал.1, т.1 и чл.14 от Постановление № 55 на МС от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз , Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов”, със седалище в гр.Кюстендил и адрес на управление: бул.”България” № 55, адрес за кореспонденция: бул.”България” , №55, тел.: 078/55 00 95 факс: 078/55 00 95, e-mail: rmuseum.kn@mail.bg, лице за контакт: Валентин Димитров Дебочички, на длъжност Директор, тел/ факс: 078/55 00 95; мобилен 0887 965 284, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG2005/017-456.01.11 обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор по чл.7.т.1 от Постановление № 55 на МС от 12.03.2007 г. с обект: Извършване на консервационно-реставрационни и строително–ремонттни дейности на обекти на трансграничен туристически продукти BG2005/017-456.01.11-03 .С обособени позиции/от 1 до 6/: Акрополът на Пауталия, Комплекс „Св. Георги”,Римски терми „Асклепион” ,„Пиргова кула” ,Рекламно-информационна маркировка , Художествено осветление на обекти „Римски терми – Асклепион” и „Акрополът на Пауталия.  Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр. Кюстендил, бул.”България”, №55 всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч.
  Оферти/Заявления се подават на адрес: 2500, гр. Кюстендил, бул.”България”, №55 до 17.00ч. на 15.01. 2009 г.

Назад Горе

 

Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов” спечели проект по Програма за трансгранично сътрудничество 2007-2013 Р. България – Р. Македония (IPA Cross-Border Programme, CCI Number 2007CB16IPO007)
  Проектът, под надслов “Културното наследство на предците ни - духовни устои за общото ни европейско бъдеще”, с референтен номер 2007CB16IPO007-2011-2-39; RD 02-29-171/23.07.2012, е за срок от 12 месеца и стартира на 24 юли 2012 г. Той ще бъде изпълняван съвместно с Община Крива Паланка (Р. Македония) в качеството й на трансграничен партньор.  Предвидените дейности се извършват от двете страни на границата и включват:


  - провеждане на комплексни теренни проучвания на територията на трансгранияния район Кюстендил – Крива Паланка и изработване на база данни за материалното и нематериалното наследство в трансграничния регион;


  - подготовка и провеждане на 2 двудневни Празника на традиционната култура в Кюстендил и Крива Паланка с ревю спектакли на традиционно облекло, детски празници „Игрите на баба и дядо” и изложби на традиционна кухня от трансграничния регион;


  - провеждане на двудневен семинар „Културно наследство без граници” в Крива Паланка с участието на експерти от Р. България и Р. Македония, работещи в сферата на проучване на културното наследство в трансграничния регион Кюстендил – Крива Паланка;


  - подготовка и отпечатване на рекламно-информационни материали;


  - подготовка и откриване на две фотодокументални изложби на тема „Културно наследство без граници”.  Дейностите са насочени към осъществяване на следните специфични цели:


  1. Развитие на регионалното трансгранично културно сътрудничество, чрез създаване на нови контакти между дейци и творци на културата и традиционното изкуство от трансграничния регион и провеждане на нови съвместни трансгранични културни събития и фестивали.


  2. Повишаване капацитета на местните власти и институции от трансграничния регион за устойчиво и ефективно използване на културното наследство, чрез идентификация, документиране, регистриране и изграждадане на обща база данни.


  3. Популяризиране на материалното и нематериалното културно наследство в област Кюстендил, Р. България и региона на Крива Паланка, Р. Македония, чрез създаване и представяне на съвместни културно-туристически продукти - брошури, пътеводител, изложби.


  4. Надграждане на установеното трансгранично сътрудничество между общините Крива Паланка и Кюстендил чрез разширяване на областите на сътрудничество и изграждане на нови мрежи за изработване и изпълнение на съвместни проекти.  Като цяло, проектът е насочен към изграждане на устойчиво сътрудничество в трансграничния район на област Кюстендил, Р. България и Североизточен регион в Р. Македония, чрез създаване и развитие на устойчиви програми за културен и икономически обмен.
  Основните резултати, които ще бъдат постигнати от изпълнението на дейностите, са:  -създаден общ образец на анкетна карта за материалното и нематериалното културно наследство;  -създадена база данни за културно-историческото наследство на целевия регион по проекта;  -подготвени и отпечатани рекламно-информационни продукти: 6 бр. брошури /3 български-английски, 3 македонски-английски/; 2 бр. пътеводители „По пътя на легендите” /1 бр. български-английски и 1 бр. македонски-английски/;  -подготвени и открити 2 фотодокументални изложби в Кюстендил и Крива Паланка /1 бр. български-английски и 1 бр. македонски-английски/.
  Дейностите и резултатите по проекта са насочени към следните целеви групи: културни и фолклорни групи и екипи, индивидуални изпълнители, артисти, деца, занаятчии, членове на художествени групи и екипи, кулинари, гастрономи; учители и ученици от Кюстендил, Бобов дол, Невестино и Крива Паланка; гражданите на общините Кюстендил, Бoов дол, Невестино и Крива Паланка; туристите от региона; музейни специалисти и научни работници - археолози, историци, етнолози, изкуствоведи, архитекти, лингвисти и други.

Назад Горе

 

Пресконференция за представяне на проект
  На 22 октомври 2012 г., 14.00 ч. в Конферентната зала на Регионален исторически музей – Кюстендил се проведе пресконференция за представяне на проект „Културното наследство на предците ни – духовни устои за общото ни европейско бъдеще”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество 2007-2013 Р. България – Р. Македония (IPA Cross-Border Programme, CCI Number 2007CB16IPO007), с референтен № 2007CB16IPO007-2011-2-39; RD 02-29-71/23.07.2012. На нея присътсваха представители на двата партньора по проекта – Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов” – Кюстендил и Община Крива Паланка. Официални лица бяха кмета на Община Крива Паланка Арсенчо Алексовски и Зам. кмета на Община Кюстендил „Инвестиционна политика и регионално развитие" Росица Плачкова.
  Програма на пресконференцията:  - 14.00 ч. – Откриване - Валентин Дебочички, Директор на музея и Управител на Проекта и Арсенчо Алексовски, Кмет на Община Крива Паланка, трансграничен партньор по проекта.  14.10 ч. – Представяне на целите и дейностите на проекта.  14.20 ч. – Представяне на екипа по Проекта от страна на водещия и трансграничния партньор.

  - подготовка и откриване на две фотодокументални изложби на тема „Културно наследство без граници”.  14.30 ч. – Представяне на част от обходените селища в общините по проекта.

  14.45 ч. – Кафе пауза.

  15.00 ч. – Дискусия и въпроси.


Назад Горе

 spacer
pixel

© Регионален исторически Музей "Акад. Йордан Иванов", Кюстендил - 2004-2007